APi เซ็น MOU เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

ข่าวเศรษฐกิจ Friday August 30, 2019 11:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมมือกันในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งร่วมกันจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชย์

"การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้านอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป" นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลงานวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ "เมืองนวัตกรรมอาหารกับการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย" โดยนายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ด้านนายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบัน เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มีความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศไทย และยังดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และลดความเสี่ยงในการลงทุนให้แก่อุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ รวมทั้งเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

" Food Innopolis พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูล นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทำการวิจัย รวมถึงโรงงานต้นแบบเพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้การอำนวยความสะดวกด้านพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับการลงทุน และกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารของภาคเอกชน รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน" ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.ระบุ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย โดยการนำนวัตกรรมมาต่อยอด และได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์รวมถึงการหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ