BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 8, 2020 12:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์         จำนวนหุ้น       มูลค่า  ราคาเฉลี่ย    เวลา Status

(พันบาท) (บาท)

 INTUCH         140,000     6,316.80    45.12   09:57
 INTUCH         325,000     14,664.00    45.12   09:57
 INTUCH-F       98,185,000   4,430,107.20    45.12   09:57
 INTUCH         650,000     29,328.00    45.12   09:58
 INTUCH        1,600,000     72,192.00    45.12   09:58
 INTUCH        9,500,000    428,640.00    45.12   09:58
 INTUCH        5,700,000    257,184.00    45.12   09:58 Cancelled
 INTUCH        9,800,000    442,176.00    45.12   09:59
 INTUCH        1,800,000     81,216.00    45.12   09:59
 INTUCH        5,500,000    248,160.00    45.12   10:00 Cancelled
 INTUCH        2,000,000     90,240.00    45.12   10:01
 TISCO-F        8,441,100    616,200.30    73.00   10:18
 GPSC           60,000     3,960.00    66.00   10:26
 INTUCH        4,435,000    200,107.20    45.12   10:35
 INTUCH        1,265,000     57,076.80    45.12   10:36
 INTUCH        4,852,900    218,962.85    45.12   10:38
 INTUCH         647,100     29,197.15    45.12   10:39
 PTT           100,000     3,650.00    36.50   10:41
 CPN           70,700     3,493.29    49.41   10:46
 TISCO-F        4,000,000    292,000.00    73.00   10:51
 BBL           163,000     16,211.85    99.46   12:12

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ