World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ข่าวต่างประเทศ Thursday May 30, 2024 08:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)
อียู            16.00 น.     อัตราว่างงานเดือนเม.ย.

.              16.00 น.     ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.

สหรัฐ          19.30 น.     จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

.              19.30 น.     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567 (ประมาณการครั้งที่ 2)

.              21.00 น.      ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนเม.ย.

.             22.00 น.      สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)
เกาหลีใต้       06.00 น.     การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.

.              06.00 น.     ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.

ญี่ปุ่น          06.30 น.     อัตราว่างงานเดือนเม.ย.

.              06.30 น.     ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของกรุงโตเกียว


.              06.50 น.     การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.

.              06.50 น.     ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.

จีน           08.30 น.      ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

.             08.30 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

เยอรมนี       13.00 น.     ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.

ฝรั่งเศส       13.45 น.     อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)

.             13.45 น.     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567 (ประมาณการครั้งสุดท้าย)

อียู           16.00 น.     อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)

อินเดีย         19.00 น.     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567

สหรัฐ          19.30 น.     ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนเม.ย.


วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)
เกาหลีใต้       07.00 น.     ยอดส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าเดือนพ.ค.


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)
ออสเตรเลีย     06.00 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จาก Judo Bank

ญี่ปุ่น          06.50 น.      การใช้จ่ายด้านทุนประจำไตรมาส 1/2567

.              07.30 น.      ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จาก Jibun Bank

เกาหลีใต้       07.30 น.      ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

จีน            08.45 น.      ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากไฉซิน

อินโดนีเซีย     11.00 น.      อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.

ฝรั่งเศส        14.50 น.      ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

เยอรมนี        14.55 น.      ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

อียู            15.00 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

อังกฤษ        15.30 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

สหรัฐ          20.30 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

.              21.00 น.     ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)

.              21.00 น.     การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)
เกาหลีใต้       06.00 น.     อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.

เยอรมนี        14.55 น.     อัตราว่างงานเดือนพ.ค.

สหรัฐ          21.00 น.     ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนเม.ย.

.              21.00 น.     ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเม.ย.


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)
เกาหลีใต้       04.00 น.     ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ค.

.              06.00 น.     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567

ออสเตรเลีย     06.00 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จาก Judo Bank

.              08.30 น.     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567

ญี่ปุ่น          07.30 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จาก Jibun Bank

จีน            08.45 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค.จากไฉซิน

สิงคโปร์        12.00 น.     ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.

ฝรั่งเศส        14.50 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

เยอรมนี        14.55 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

อียู            15.00 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

อังกฤษ        15.30 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

สหรัฐ          19.15 น.     ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค.จาก ADP

.              20.45 น.     ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

.              21.00 น.     ดัชนีภาคบริการเดือนพ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)

.              21.30 น.     สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ