OECD ชี้เศรษฐกิจอิสราเอลถูกกระทบจากประสิทธิภาพการผลิตต่ำ,ช่องว่างด้านรายได้

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 16, 2019 01:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ออกรายงาน "Going for Growth 2019" ระบุว่า เศรษฐกิจของอิสราเอลได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในระดับต่ำ และช่องว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

รายงานระบุว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัวในอิสราเอลเพิ่มขึ้นเพียง 1.7% ในระหว่างปี 2555-2561 โดยลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับข้อมูลในช่วงปี 2545-2551

"การเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและพัฒนาทักษะสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส, การปรับปรุงระบบขนส่ง, การปฏิรูประบบตลาด, การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต รวมทั้งการลดกฎระเบียบทางธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้การขยายตัวมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และครอบคลุมได้กว้างขวางมากขึ้น" รายงานระบุ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ