สารแสดงความยินดีวันชาติโปรตุเกส

ข่าวต่างประเทศ Wednesday June 10, 2015 15:11 —กระทรวงการต่างประเทศ

เนื่องในวันที่ ๑๐ มิถุนายน เป็นวันชาติโปรตุเกส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ดังนี้

๑. ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส

“Excellency,

On the occasion of the National Day of the Portuguese Republic, I am delighted, on behalf of the Government and the people of the Kingdom of Thailand, to express our heartfelt congratulations and best wishes to the Portuguese Republic and her people on the occasion of the National Day.

Based on our close and cordial bond for over 500 years, dating back to the age of exploration and discovery, I strongly believe that our bilateral and multilateral relations happily existing will continue to deepen and further develop towards mutual prosperity for the benefit of our countries and people.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

General Prayut Chan-o-cha (Ret.)

Prime Minister of the Kingdom of Thailand”

๒. ข้อความสารแสดงความยินดีจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกส

“Excellency,

I am honored and delighted to extend to Your Excellency and the people of the Portuguese Republic our felicitations and best wishes as you celebrate your National Day this June 10th.

Since the establishment of our cordial and friendly ties for more than 500 years, our cooperation and relations have truly made remarkable advancement. I am confident that the friendship between Thailand and Portugal will continue to be further enhanced in the decades ahead.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

General Tanasak Patimapragorn

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

of the Kingdom of Thailand”

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ