ข่าวอินโฟเควสท์
17:37 รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หวั่นเอาเปรียบผู้ขายสินค้าออนไลน์   แหล่งข่าวเปิดเผยในวันนี้ว่า คณะทำงานเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่…
15:58 จีนเผยการค้าและการลงทุนกับญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่องในไตรมาสแรก   กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า จีนและญี่ปุ่นมีการขยายตัวด้านการค้าและกา…
15:06 จีนพิจารณากฎหมายจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายจากการฉีดวัคซีน   จีนวางแผนที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรง…
13:00 เกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีตำรวจในเมืองดาเวาของฟิลิปปินส์   สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณสถานีตำรวจในเมืองดาเวา ทางตอนใต้ของฟ…
11:11 "รอสเนฟท์"เตือน เล็งห้าม"รอยเตอร์"ในรัสเซียทำข่าวช่วยเวเนซุเอลาเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ   รอสเนฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย เปิ…

กิจกรรมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 13:46:42 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีฯ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยือนและพบหารือผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร

กิจกรรมของการลงพื้นที่ที่โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาครั้งนี้ประกอบด้วย การพบหารือผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา การเยี่ยมชมการเรียนการสอนและโครงการที่ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และคุณธรรมของนักเรียน อาทิ แปลงเศรษฐกิจพอเพียง การกำจัดขยะ และกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาจะเป็นโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริง อันจะช่วยให้กระทรวงฯ สามารถนำไปประกอบการพิจารณากำหนดและดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ในการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนไทย

การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ผ่านการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ต่อสาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตามนโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) และการทูตประชารัฐในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง