ข่าวอินโฟเควสท์
14:08 เลือกตั้ง'62: "ธนาธร"พบกกต.ขี้แจงกรณีถือหุ้นสื่อ 30 เม.ย.-อัยการเลื่อนฟังคำสั่งคดีผิดพ.ร.บ.คอมพ์ฯ เป็น 28 พ.ค.   น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอน…
14:08 ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่งมอบเดือน ต.ค. 2562 ปิดลบแตะ 189.3 เยน   ตลาดยางโตเกียวประจำวันที่ 26 เม.ย. 2562 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,139 สัญ…
14:05 กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่ายวันที่ 26 เมษายน 2562   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,670 1,683 ปรับตัวลงทดสอบกรอบแนวรับ 1,670/1,…
14:01 (เพิ่มเติม1)ANALYST PICKS:หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 26 เมษายน 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเก…
13:54 Spotlight: ผู้เชี่ยวชาญชี้เจรจา"ปูติน-คิม"ชื่นมื่น หารือประเด็นนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลี,ความร่วมมือทวิภาคี   ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของร…

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ ครั้งที่ ๑

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 13:23:36 น.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ หรือเรียกว่า “ทีมประเทศไทยส่วนกลาง” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนที่เป็นกรรมการและผู้แทนจากส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน

การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการประชุมทีมประเทศไทยส่วนกลางเป็นครั้งแรก ซึ่งเพิ่มเติมจากการประชุมทีมประเทศไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้ง ๙๙ แห่งใน ๖๗ ประเทศที่มีการประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีพลวัต มีพลัง และมีเอกภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศจะใช้โอกาสการประชุมในครั้งนี้หารือกับผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและลักษณะโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จะดำเนินการในแต่ละภูมิภาคยุทธศาสตร์และประเทศเป้าหมาย เพื่อให้ภารกิจของทีมประเทศไทยทั้งที่ส่วนกลางและในต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ” หรือ “การต่างประเทศ 5S/๕ มี” ประกอบด้วยแผนย่อย ดังนี้ (๑) ความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security) ที่มุ่งให้ประเทศไทยและคนไทยมีความมั่นคง มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (๒) เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Sustainability) ที่มุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (๓) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (Standard) ที่มุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (๔) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status) เพื่อให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิเป็นประเทศที่นานาประเทศและประชาคมโลกให้ความยอมรับและเกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน และ (๕) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy) ที่ทั้งส่วนราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยในต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการกำหนดและขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินความสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศและประชาคมโลก เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนไทยอย่างแท้จริง

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง