ไทยเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia – CICA)

ข่าวต่างประเทศ Friday June 28, 2019 13:47 —กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia – CICA) ครั้งที่ ๕ ที่กรุงดูซานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

การประชุมครั้งนี้ได้มีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐตุรกี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น

นายวิชาวัฒน์ฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเน้นย้ำบทบาทไทยในองค์กรดังกล่าวและเสนอให้ CICA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย โดยไทยในฐานะผู้ประสานงานมาตรการการสร้างความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งจากประสบการณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) นอกจากนั้น ไทยยังได้เสนอให้ CICA เสริมสร้างหุ้นส่วนและความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อาเซียน Shanghai Cooperation Dialogue (SCO) และ Asia Cooperation Dialogue (ACD) อันจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

ที่ประชุมได้มีมติรับรองปฏิญญาการประชุมระดับผู้นำ CICA ครั้งที่ ๕ โดยกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก CICA ในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ การประชุม CICA เป็นข้อริเริ่มของอดีตประธานาธิบดีนูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ แห่งคาซัคสถานเมื่อปี ๒๕๓๕ เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในมิติต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๒๗ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ