รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา

ข่าวต่างประเทศ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13:31 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพฯ ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่ายไทยยืนยันการสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขสถานการณ์รัฐยะไข่ ฝ่ายเมียนมาได้แจ้งผลการเยือนเมือง Cox’s Bazar ในบังกลาเทศของคณะผู้แทนเมียนมา นำโดยนายมิ้นต์ ตู ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะเพิ่มบทบาทของอาเซียนในรัฐยะไข่ โดยเฉพาะการดำเนินการตามข้อแนะนำของคณะประเมินความต้องการเบื้องต้นของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA Centre) เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทางกลับของผู้พลัดถิ่นโดยเร็ว

ในประเด็นทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการต่าง ๆ ให้สามารถเปิดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ ได้โดยเร็วที่สุด ฝ่ายเมียนมาได้ให้คำมั่นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการลงทุนของไทยในเมียนมา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เรือประมงล่วงล้ำน่านน้ำของแต่ละฝ่าย

ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ ไทยและเมียนมาต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา ครั้งที่ ๑๐ ในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวกร่วมกัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ