โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศญี่ปุ่น

ข่าวต่างประเทศ Wednesday August 7, 2019 14:41 —กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอูเอโนะ กรุงโตเกียว โดยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

๒. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ The Garden Oriental นครโอซากา โดยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

๓. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Okura Fukuoka เมืองฟูกูโอกะ โดยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่จะจัดขึ้นประกอบด้วย

(๑) การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย โดยเป็นการคัดเลือกชุดผ้าไทยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงแฟชั่นโชว์ตามแนวคิดเครื่องแต่งกายประเภท Sport Fashion/Street Fashion รวมทั้งการออกแบบชุดโดยนายประภากาศ อังศุสิงห์ นักออกแบบพัสตราภรณ์ แบรนด์ Hook’s โดยใช้ผ้า Assajan Silk ที่ใช้ไหมทอกับเส้นใยรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย (Perma) นอกจากนี้ นางสาว Yuumi Kato มิสยูนิเวิร์สญี่ปุ่น ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ จะร่วมเดินแบบเพื่อเป็นไฮไลท์ของงานที่กรุงโตเกียวด้วย

(๒) การจัดนิทรรศการ Thai Textile: A Touch of Thai แบ่งเป็นเรื่อง (๑) ราชินีกับผ้าไทย เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยการส่งเสริมการทอผ้าไทยเพื่อเป็นอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ (๒) การนำเสนอผ้าไทยประเภทต่าง ๆ อาทิ ขิด จก ยก มัดหมี่ และแพรวา

(๓) ผ้าไทยสู่สากล นำเสนอการนำนวัตกรรมใหม่โดยการทอผ้าไทยร่วมกับเส้นใยยับยั้งแบคทีเรียเพื่อขยายตลาดผู้บริโภคและต่อยอดตลาดผ้าไทยในสากล

(๔) การบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัย โดยกรมศิลปากรและศิลปินอิสระ

นอกจากนี้ จะมีการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมถึงการสาธิตการทอผ้าไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เชิญบุคคลสำคัญระดับสูงของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานฯ อาทิ พระราชวงศ์ญี่ปุ่น ผู้นำรัฐบาล นักธุรกิจ ทูตานุทูต และ Friends of Thailand ซึ่งในชั้นนี้ เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดาของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงตอบรับเข้าร่วมงาน รวมทั้งภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จะเชิญสื่อท้องถิ่นเข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่แพร่หลายในระดับประชาชนด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ผ้าไทย และเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบแฟชั่น โดยการสร้างความนิยมไทยผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ร่วมสมัย นิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไทย และการบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัย

อนึ่ง ประเทศญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าลำดับที่ ๒ ของไทย และเป็นประเทศที่มาลงทุนในไทยเป็นอันดับ ๑ การจัดโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่มีศักยภาพให้มาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เป็นการขยายตลาดผ้าไทยให้เติบโตในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชนด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ