กระทรวงการต่างประเทศผนึกกำลังกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตร กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ข่าวต่างประเทศ Thursday July 2, 2020 14:49 —กระทรวงการต่างประเทศ

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือกับผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM Bank) เพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังโควิด-๑๙

การหารือดังกล่าวเป็นการรวมพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งสำคัญ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตโควิด-๑๙ รับ New normal โดยเน้นความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับวงจรเศรษฐกิจของไทย การหารือในครั้งนี้ นอกจากจะเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยแล้ว ยังจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ