รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ และมาตรการของรัฐบาลไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ข่าวต่างประเทศ Wednesday November 4, 2020 13:13 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัต์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบปะคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นแบบ town hall กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนวิชิตสงครามในประเด็นการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียนยังให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการต่างประเทศของเยาวชนซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลว่า กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญและเปิดกว้างให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ในด้านการต่างประเทศผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการของมูลนิธิยุวทูตความดี บัวแก้วสัญจร โครงการเปิดห้องสมุดอาเซียน การจัดประกวดเรียงความ สุนทรพจน์ และการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไปเข้าร่วมคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก เป็นต้น

การเยี่ยมเยือนโรงเรียนภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจรในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้โรงเรียนและผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดมีความเข้าใจและตื่นตัวเกี่ยวกับโอกาสและกิจกรรมใหม่ ๆ ของมูลนิธิฯ รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย และเป็นการเชื่อมโยงการต่างประเทศให้เข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนและรากหญ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ มีที่มาจาก ?โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ ตามดำริของนายดอน ปรมัตถ์วินัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศในขณะนั้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษานำร่อง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ?ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์? และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการทูตสาธารณะและการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนยุวทูต เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็น ?ต้นกล้าความดี? และสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบัน โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๕๔ โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ