นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือการผลิตและกระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-๑๙ และส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๗

ข่าวต่างประเทศ Friday November 13, 2020 15:03 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๗ โดยเน้นย้ำความร่วมมือในการผลิตและกระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-๑๙ การสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาค การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย และส่วนขยายไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการบรรลุเป้าหมายการค้ามูลค่า ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกัน พร้อมขอบคุณอินเดียที่สนับสนุนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๔๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการวิจัย พัฒนา ผลิต กระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-๑๙ และการช่วยเหลือประชาชนเดินทางกลับประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาด (๒) การสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้หลักการของมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของอินเดีย (๓) การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการค้า ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และยืนยันถึงโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) (๔) การเสริมสร้างขีดความสามารถของ MSMEs โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี (๕) การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ผ่านโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย และส่วนขยายไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และ (๖) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมฯ ผู้นำอาเซียน-อินเดียได้เน้นย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้มีความก้าวหน้าและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยในบริบทของโควิด-๑๙ ผู้นำเห็นพ้องว่า อาเซียนและอินเดียจะต้องร่วมมือเพื่อรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุข การรักษาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจำเป็น การส่งเสริมการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน ในโอกาสนี้ อินเดียได้ประกาศสนับสนุนเงินจำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙ ด้วย

อนึ่ง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ผู้นำอาเซียน-อินเดีย ได้รับทราบเอกสาร ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) รายงานผลการศึกษา ?The India?Myanmar?Thailand Trilateral Highway and Its Possible Eastward Extension to Lao PDR, Cambodia, and Viet Nam: Challenges and Opportunities? ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย จัดทำโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก ภายใต้การสนับสนุนของอินเดีย และ (๒) แผนปฏิบัติการการดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อินเดีย เพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ