กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กระชับความร่วมมือเพื่อยุติโรคเอดส์

ข่าวต่างประเทศ Thursday March 4, 2021 13:14 —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กระชับความร่วมมือเพื่อยุติโรคเอดส์ หาแนวทางแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กระชับความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการยุติโรคเอดส์ในฐานะเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และหาแนวทางแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในงานวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Eamonn Murphy ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กระชับความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการยุติโรคเอดส์ในฐานะเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ระหว่างการฉลองวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้รับฟังผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอภิปรายในหัวข้อ ?Global Partnership to Eliminate All Forms of HIV-Related Stigma and Discrimination? โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ นาย Eamonn Murphy จาก UNAIDS นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิระประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นาย Harry Prabowo จาก APN Plus ดร. Anita Suleiman (เข้าร่วมทางไกล) จากกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย คุณสุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์แห่งชาติ โดยมีนาย Christophe Bahuet รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งหมดได้แลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ และเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งยังคงแพร่ระบาดในไทยและภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหนังสือเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNAIDS ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนิทรรศการรณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

ในช่วงท้าย นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปิดงาน ย้ำประเด็นเรื่องผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีที่ได้ทำให้ปัญหาความยากจนและความไม่เสมอภาคทางเพศรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของคนในชุมชนเพื่อช่วยในการยุติการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จะช่วยให้การจัดการกับปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ