การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat: AMM Retreat)

ข่าวต่างประเทศ Monday February 21, 2022 14:11 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers? Retreat: AMM Retreat) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในการประชุมครั้งนี้ กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕ ได้นำเสนอประเด็นสำคัญที่จะผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก ?ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together? ที่เน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน และการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อให้สามารถรับมือปัญหาท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประชาชนในอนาคต

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้กล่าวย้ำสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชา และแสดงความมุ่งมั่นที่จะสานต่อประเด็นที่ผู้นำอาเซียนได้หารือกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ผ่านการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอก

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นท้าทายของโลก ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ผลักดันให้อาเซียนยืนหยัดท่าทีต่อมหาอำนาจซึ่งล้วนเป็นหุ้นส่วนและคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อลดการแข่งขันที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสร้างเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของภูมิภาค รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้เรียกร้องการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนเพื่อรักษาเอกภาพ ความปรองดอง และการคงบทบาทนำในบริบทความท้าทายทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังกล่าวสนับสนุนการทำงานของกัมพูชา และนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนในประเด็นเมียนมา เพื่อดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ ของที่ประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในเมียนมาและในภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของไทยในการเป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลักดันให้อาเซียนเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ในกรอบอาเซียน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานที่สร้างสรรค์ของอาเซียนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเมียนมาอย่างสันติ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ