ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘

ข่าวต่างประเทศ Friday June 23, 2023 13:05 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ ๘ ร่วมกับนายยามาดะ ชิเกโอะ (YAMADA Shigeo) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ที่ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคตในระดับทวิภาคีผ่านกลไกนี้และกลไกอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission: HLJC) การหารือทวิภาคีระดับอธิบดีไทย - ญี่ปุ่น (DG-Level Talks) การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงประจำปีไทย - ญี่ปุ่น (Politico-Military / Military-Military Consultations: PM/MM) และความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น ACMECS และอาเซียน โดยไทยและญี่ปุ่นต่างมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาค และย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา คาบสมุทรเกาหลี ยูเครน และความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะประสานท่าทีกันอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกทวิภาคีในระดับต่าง ๆ ต่อไป และในโอกาสการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่นในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ได้ย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคตต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ