แถลงการณ์ของประธานอาเซียน การระดมทรัพยากรเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนแก่ชุมชนที่ประสบภัย จากเหตุการณ์พายุไซโคลนเขตร้อนโมคาในเมียนมา (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ข่าวต่างประเทศ Monday July 3, 2023 13:31 —กระทรวงการต่างประเทศ

แถลงการณ์ของประธานอาเซียน การระดมทรัพยากรเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนแก่ชุมชนที่ประสบภัย จากเหตุการณ์พายุไซโคลนเขตร้อนโมคาในเมียนมา (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

๑. ชุดสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมจากประชาชนอาเซียนสำหรับประชาชนเมียนมาผู้ประสบภัยพายุหมุนเขตร้อนโมคา จัดส่งถึงกรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. สิ่งของบรรเทาทุกข์ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ที่พักพิงฉุกเฉินและระบบกรองน้ำ มูลค่า ๓๗,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ขนส่งจากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับกรณีภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA Warehouse) ที่ซูบัง มาเลเซีย โดยเครื่องบินทหารของกองทัพอินโดนีเซีย

๓. สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก DELSA ๒ ชุด มูลค่า ๓๙๓,๔๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากซูบังไปยังกรุงย่างกุ้ง โดยชุดแรกส่งถึงเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และชุดที่สองส่งถึงเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. อาเซียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมียนมาต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินสู่ระยะฟื้นตัว โดยรูปแบบการสนับสนุนอาจพัฒนาจากผลการประเมินขั้นสุดท้ายของทีมสำรวจและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Emergency Response and Assessment Team: ASEAN-ERAT) โดยเลขาธิการอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (SG-AHAC) จะเป็นผู้ประสานงานความช่วยเหลือของอาเซียน

๕. พายุหมุนเขตร้อนโมคาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนนับล้านในเมียนมาและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และสิ่งก่อสร้างสาธารณะ รวม ๒๗๗,๐๑๑ หลังคาเรือน

๖. จนถึงปัจจุบัน อาเซียนได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Centre) เพื่อช่วยเหลือเมียนมาแล้ว ๑๐ ชุด รวมมูลค่าประมาณ ๑.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสิ่งของต่าง ๆ ได้จัดส่งผ่านเที่ยวบินพาณิชย์ ขนส่งทางทะเล และขนส่งผ่านเครื่องบินทหารจากสิงคโปร์และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศยังได้ส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยตรง ทั้งในรูปแบบเงินสนับสนุน ส่งกำลังบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ