การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน

ข่าวต่างประเทศ Thursday December 7, 2023 13:24 —กระทรวงการต่างประเทศ

มื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ในห้วงการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายธีรภัทร จุนทการ ผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดน และการเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และมาเลเซีย รวมถึงติดตามการดำเนินการตามผลการเยือนประเทศเพื่อนบ้านของนายกรัฐมนตรีในประเด็นสำคัญ ๆ ได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและกฎระเบียบ การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ และการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน รวมถึงการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและขนส่งยาเสพติด ตลอดจนการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อเพิ่มการค้าข้ามแดน การอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามแดน และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยทุกฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ