รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ Thursday February 22, 2024 13:08 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนการเจรจาจัดทำความตกลงฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม

ทั้งนี้ ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน ?การทูตเศรษฐกิจเชิงรุก? ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศที่จะมาลงทุนในไทย และให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ