ไทยจัดเลี้ยงรับรองที่เจนีวา ขอรับการสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็น ปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗

ข่าวต่างประเทศ Friday March 1, 2024 14:37 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ ณ นครเจนีวา เพื่อรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ของไทย ในช่วงการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) สมัยที่ ๕๕ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมให้การทำงานของ HRC มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการหารือ และความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน และการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบันและเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับ (๑) Lord Tariq Ahmad ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา ฝ่ายกิจการตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอเชียใต้ องค์การสหประชาชาติและเครือจักรภพ สหราชอาณาจักร (๒) นาย Radek Rube? ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเช็ก (๓) นาย Christopher Grama เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรมอลตา ณ นครเจนีวา และ (๔) นาย Adrian Lubonja รองผู้แทนถาวรแอลเบเนีย ณ นครเจนีวา โดยได้ขอรับการสนับสนุนการสมัคร HRC ของไทย และแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ