ไทยร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต ครั้งที่ ๓

ข่าวต่างประเทศ Monday May 20, 2024 16:24 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากไทย เป็นประธานการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต ครั้งที่ ๓ ณ สำนักเลขาธิการบิมสเทค กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานภายในบิมสเทค

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือบิมสเทค เช่น การดำเนินการตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ค.ศ. ๒๐๓๐ และการวางทิศทางในอนาคตของบิมสเทคที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ รวมถึงความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ของบิมสเทค เช่น สาขาเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาขาการติดต่อระหว่างประชาชน และสาขาความเชื่อมโยง

ที่ประชุมยังได้หารือร่วมกับคณะกรรมการถาวรบิมสเทค (BPWC) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างสำนักเลขาธิการบิมสเทคกับรัฐสมาชิกฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย น.ส. รุจิกร แสงจันทร์ รักษาการอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมในฐานะประธาน BPWC

คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผลมาจากข้อริเริ่มของที่ประชุมผู้นำบิมสเทค เมื่อปี ๒๕๕๙ ที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย เพื่อเสริมสร้างให้บิมสเทคเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีกำหนดจะพบหารือกันอีก ๓ ครั้งเพื่อเสนอรายงานที่เน้นผลลัพธ์ต่อผู้นำในช่วงการประชุมผู้นำบิมสเทคครั้งที่ ๖ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายในสิ้นปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะเสนอทิศทางเชิงยุทธ์ศาสตร์และแนวทางเพื่อให้บิมสเทคบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ