รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:14 น. —กระทรวงการคลัง

Executive Summary
Indicators this week
  • ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ต.ค. 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน
  • ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ต.ค. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 59.3 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 57.9
  • ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ย. 62 คิดเป็น 1.85 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
  • อัตราการว่างงานเดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงาน รวม อยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
  • ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
  • GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 3 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
  • GDP ของมาเลเซีย ไตรมาสที่ 3 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
Economic Indicators: This Week

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการหดตัวของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กหดตัวร้อยละ -16.7 ต่อปี เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับลดลงและราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศลดลง สะท้อนจากยอดขายเหล็กในประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์ซีเมนต์หดตัวร้อยละ -0.1 ต่อปี จากความต้องการลดลง สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ หดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน ทำให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 62 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหดตัวร้อยละ -1.0 ต่อปี

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ต.ค. 62 กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขยายตัวร้อยละ 11.6 โดยเป็นการขยายตัวทั้งเขต กทม. และภูมิภาคที่ร้อยละ 2.2 และ 2.0 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 62 ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ยังคงหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ต.ค. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 59.3 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 57.9 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 66 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบ ได้แก่ สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ การหดตัวของส่งออกไทย การปรับลดประมาณเศรษฐกิจของหลาย ๆ หน่วยงาน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และความกังวลในสงครามการค้าและปัญหา Brexit

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ย. 62 คิดเป็น 1.85 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย โดยยอดคงค้างสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 4.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์จากเกณฑ์เดิมที่ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ของเงินรับฝากเป็นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 (หรือ 1.0 เท่า) ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิในสภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตั้งแต่เดือน ม.ค. 59

Economic Indicators: This Week

ผู้มีงานทำเดือน ต.ค. 62 มีจำนวน 36.9 ล้านคน หดตัวร้อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นการหดตัว 4 เดือนติดต่อกัน และหากขจัดผลทางฤดูกาลขยายตัวร้อยละ 0.6 จากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ การหดตัวของผู้มีงานทำทั้งจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยภาคเกษตรหดตัวที่ร้อยละ -2.7 และนอกภาคเกษตรหดตัวที่ร้อยละ -1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการหดตัวจากภาคอุตสาหกรรมที่ร้อยละ -1.0 ได้แก่ ภาคการผลิตที่หดตัวร้อยละ -1.2 ต่อปี หดตัวต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 6 และจากการหดตัวของภาคบริการที่หดตัว ร้อยละ -1.2 ต่อปี ขณะที่อัตราการว่างงานเดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวม อยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ส่งผลให้ทั้งปี 62 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 ตามความต้องการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศที่ยังคงชะลอตัว แต่ขยายตัวร้อยละ 0.3 ต่อเดือนเมื่อปรับผลทางฤดูกาล ทำให้ในรอบ 10 เดือนแรกของปี 62 ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศหดตัวร้อยละ -5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

Global Economic Indicators: This Week
US: worsening economic trend

อัตราเงินเฟ้อ เดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 1.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากราคาในหมวดการให้บริการทางการแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม และนันทนาการ ที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านยอดขายรถยนต์ในประเทศ เดือน ต.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 12.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 13.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากยอดขายรถยนต์นั่งที่หดตัวร้อยละ -25.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และยอดขายรถบรรทุกที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ระดับจากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า

China: worsening economic trend

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 โดยผลผลิตของภาคการผลิตและเหมืองแร่ขยายตัวชะลอลง ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 ขยายตัวต่ำสุดตั้งแต่เดือน เม.ย. 62 โดยยอดขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ น้ำมัน เครื่องอุปกรณ์ในสำนักงาน และรถยนต์หดตัว

UK: mixed signal

GDP ไตรมาสที่ 3 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อนมูลค่าการนำเข้า เดือน ก.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -2.2 จากช่วงเดียวปีก่อน ส่งผลให้ขาดดุลการค้าที่ 3.36 พันล้านปอนด์ในเดือน ก.ย. 62 ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. 62 หดตัวร้อยละ -1.4 จากช่วงเดียวปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -1.9 จากผลผลิตภาคพลังงานและอุตสาหกรรมคงทนที่เร่งขึ้น อัตราการว่างงาน เดือน ก.ย. 62 อยู่ที่ร้อยละ 3.8 ต่อกำลังแรงงานรวม ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อ เดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนนหน้า จากปัจจัยกลุ่มราคาบ้าน ไฟฟ้า ก๊าซ และสาธารณูปโภคที่ชะลอลง ยอดขายปลีกเดือน ต.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 3.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า

Japan: improving economic trend

GDP ไตรมาส 3 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนรวมเร่งขึ้นถึงร้อยละ 4.1 และการบริโภคภาดเอกชนที่เร่งขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จากการเร่งขึ้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การขนส่งที่ร้อยละ 12.7 และ 4.0 ตามลำดับ

South Korea: mixed signal

อัตราการว่างงาน เดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 ของกำลังแรงงานรวม เร่งขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า

Australia: mixed signal

อัตราการว่างงาน เดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 5.3 ของกำลังแรงงานรวม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 5.2 ของกำลังแรงงานรวม โดยจำนวนคนที่หางานเต็มเวลาและ Part Time ลดลง

India: worsening economic trend

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. 62 หดตัวที่ร้อยละ -4.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจากร้อยละ -1.4 ในเดือนก่อนหน้า จากการผลิตสินค้าหมวดเหมืองแร่และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวชะลอลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ เดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 4.62 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.99 ในเดือนก่อนหน้า จากราคาสินค้าหมวดที่อาหารและหมวดที่ไม่ใช่อาหาร ขณะที่ราคาสินค้าหมวดน้ำมันหดตัว

Eurozone: improving economic trend

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. 62 หดตัวร้อยละ -1.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -2.0 จากผลผลิตเหมืองแร่ สาธารณูปโภค และภาคการผลิตที่ขยายตัวที่เร่งขึ้น

Philippines: mixed signal

เมื่อวันที่ 14 พ.ย .62 ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ4 .0 ต่อปี ถือเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับลด 0.25 bps เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 62

Singapore: improving economic trend

ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. 62 หดตัวที่ร้อยละ -2.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -4.1 จากหมวดจักรยานยนต์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Malaysia: worsening economic trend

GDP ไตรมาสที่ 3 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้า (หลังขจัดผลทางฤดูกาล) ชะลอลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 62 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 1.0 จากไตรมาสก่อนหน้า (หลังขจัดผลทางฤดูกาล) จากมูลค่าการลงทุนที่ลดลง

Indonesia: worsening economic trend

มูลค่าการส่งออก เดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -6.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -5.7 จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ลดลง มูลค่าการนำเข้าหดตัวสูงถึงร้อยละ -16.4 หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -2.4 จากการนำเข้าสินค้าทุกประเภทที่น้อยลงส่งผลให้เกินดุลการค้า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Weekly Financial Indicators

ดัชนี SET ในสัปดาห์นี้โดยรวมปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน สอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น CSI300 (จีน) JCI (อินโดนีเซีย) และ STI (สิงคโปร์) เป็นต้น ทั้งนี้ ดัชนี SET ณ วันที่ 14 พ.ย. 62 ปิดที่ระดับ 1,609.47 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยระหว่างวันที่ 11 - 14 พ.ย. 62 ที่ 48,562 ล้านบาทต่อวัน โดยนักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ และนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิ สำหรับในสัปดาห์หน้ายังคงต้องติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 62 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในวันที่ 18 พ.ย. 62 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11 - 14 พ.ย. 62 นักลงทุนต่างชาติซื้อหลักทรัพย์สุทธิ 3,872 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (อัตราฯ) ระยะสั้นปรับลดลง 1-2 bps จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราฯ ระยะกลางและระยาวปรับเพิ่มขึ้น 1-11 bps จากสัปดาห์ก่อน โดยในสัปดาห์นี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ 50 ปี ซึ่งมีนักลงทุนสนใจถึง 1.86 และ 1.31 เท่าของวงเงินประมูล ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 11 - 14 พ.ย. 62 มีกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดพันธบัตรสุทธิ -3,467 ล้านบาท

เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดย ณ วันที่ 14 พ.ย. 62 เงินบาทปิดที่ 30.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.38 จากสัปดาห์ก่อนหน้า สวนทางกับเงินสกุลหลักอื่น ๆ อาทิ เงิน ยูโร ริงกิต วอน ดอลลาร์สิงคโปร์ และหยวน ที่อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าเงินสกุลหลักอื่น ๆ หลายสกุล ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.65

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ