ข่าวอินโฟเควสท์
18:51 เลือกตั้ง'62: พปชร.มั่นใจกระแสตอบรับในกทม.ดี หวัง"ยิ้มกว้างขึ้น"หาก"ประยุทธ์"ช่วยหาเสียงได้   นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.…
18:27 SMM ปรับแผนเพิ่มทุนใหม่ รองรับ TAH2 เตรียมเข้า Backdoor พร้อมขายหุ้น RO-PO หวังเพิ่มฟรีโฟลต   บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย (SMM) แจ้งว่าที่ประชุ…
17:39 รัฐมนตรีอังกฤษออกโรงเตือน Brexit อาจล่าช้า หากรัฐสภาไม่อนุมัติข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้า   รัฐมนตรี 3 คนในคณะรัฐบาลของนางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรี…
17:03 PAP ปันผลอัตรา 0.05 บ./หุ้น XD 12 มี.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2562 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด …
16:54 SVH ปันผลอัตรา 9 บ./หุ้น XD 7 มี.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2562 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันก…

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ข่าวผลสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ -- พุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 14:38:24 น.
สรุปผลการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 - 2540 สำรวจปีละ 3 รอบ โดยเพิ่มสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อดูแรงงานที่จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานและในปี 2541 ได้เพิ่ม การสำรวจขึ้นอีก 1 รอบ เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรทำให้การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรครบทั้ง 4 ไตรมาสของปี ในปี 2544 สำนักงาน-สถิติแห่งชาติปรับปรุง การสำรวจเป็นรายเดือนทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตาม ภาวะการมีงานทำของประชากรได้อย่างใกล้ชิดและเสนอผลการสำรวจเป็นรายเดือนในระดับประเทศและภาค

โครงสร้างกำลังแรงงาน

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน  เมษายน พ.ศ. 2561 พบว่าจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.22 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม จะทำงาน 37.99 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ37.28 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.05 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.05 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.23 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

การมีงานทำ37.28  ล้านคน
เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม

สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.28  ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 10.74 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 26.54 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 1.9 แสนคน (จาก 37.09 ล้านคน เป็น 37.28 ล้านคน) โดยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 1.9 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในการปลูกข้าวเจ้า กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผลและการปลูกอ้อย นอกภาคเกษตร- กรรมจำนวนผู้ทำงานในภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเพิ่มขึ้นใน- สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.0 แสนคน สาขาการบริหารราช- การการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 9.0 หมื่นคน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าและสาขากิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายการดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง 7.0 หมื่นคน สาขาการผลิต 5.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4.0 หมื่นคน และสาขาการศึกษา 1.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่ลดลงคือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 3.5 แสนคน สาขาการก่อสร้าง สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงาน สังคมสงเคราะห์ 2.0 หมื่นคน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ

เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์และเพศ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ 2561

เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงทำงาน ของผู้มีงานทำต่อ สัปดาห์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น ผู้ทำงานเต็มที่ในเรื่องชั่วโมงทำงานมีจำนวน 31.46 ล้านคน หรือร้อยละ 84.4 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และผู้ที่ทำงาน 1 - 34 ชั่วโมง มีจำนวน 5.17 ล้านคน หรือร้อยละ 13.9 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในสัปดาห์สำรวจ (ระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์) แต่เป็นผู้มีงานประจำซึ่งถือว่าสัปดาห์ การสำรวจไม่มีชั่วโมงการทำงาน (0 ชั่วโมง)  มีจำนวน 6.5 แสนคน หรือ ร้อยละ 1.7

จำนวนผู้ทำงานเต็มเวลาและต่ำกว่าระดับเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

การทำงานต่ำกว่าระดับ หากพิจารณาถึงจำนวน ผู้ที่ทำงานแต่ยังทำงานได้ไม่เต็มเวลาซึ่งคนกลุ่มนี้ เป็นผู้ทำงานแต่ยังมีเวลาและต้องการที่จะทำงานเพิ่ม หรือเรียก คนทำงานในกลุ่มนี้ว่า ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ (Underemployment workers) จากผลการสำรวจพบว่า มีจำนวน 2.31 แสนคน หรือร้อยละ 0.6 ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า โดยปกติแล้วเพศชาย มากกว่าเพศหญิง สำหรับเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เพศชายมีจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 1.21 แสนคน (ร้อยละ0.6) และเพศหญิง 1.10 แสนคน (ร้อยละ 0.7)

การว่างงาน4.05  แสนคน
เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2560 และ 2561

จำนวนการว่างงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 4.05 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 6.8 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จำนวน ผู้ว่างงานลดลง 3.5 หมื่นคน

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 1.1) หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงาน ลดลง (จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.1)

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2561

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1

หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการ ว่างงานเพศชาย ลดลงจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 1.0 ในขณะที่เพศหญิงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามกลุ่มอายุเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ 2561

การว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.6 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 กลุ่มวัยเยาวชน มีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 5.6

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ 2561

ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือน เมษายน พ.ศ.2561 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 1.62 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.9) รองลงมาเป็นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) และระดับมัธยม- ศึกษาตอนปลาย 7.6 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา 7.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.9) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.2) ที่เหลือกระจายอยู่ในอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2560 พบว่า ผู้ว่างงานระดับมัธยม- ศึกษาตอนปลายลดลง 3.2 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษาลดลง 3.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 1.2 หมื่นคน ผู้ไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 5.0 พันคน  ส่วนระดับประถม- ศึกษาเพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นคน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานพบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 2.33 แสนคน หรือร้อยละ 57.5 ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน 1.72 แสนคน หรือร้อยละ 42.5 โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 1.6 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยภาคการบริการและการค้า 8.71 หมื่นคน และภาคการผลิต 7.30 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานจาก ภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 1.19 หมื่นคน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและการศึกษาที่สำเร็จ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 2.33 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.22 แสนคน ในจำนวนนี้เป็น ผู้สำเร็จสายวิชาการ 7.5 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 3.0 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 1.7 หมื่นคน รองลงมาเป็น ระดับประถมศึกษา 4.5 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.9 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 3.0 พันคน

ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.72 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.7 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4.3 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษา 3.9 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 3.1 หมื่นคน  และผู้ที่ไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 1.2 หมื่นคน

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามภาค เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ 2561

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศลดลง 6.8 หมื่นคน (จาก 4.73 แสนคน เป็น 4.05 แสนคน) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออก- เฉียงเหนือมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.4 หมื่นคน ภาคหนือลดลง 2.8 หมื่นคน ภาคใต้ลดลง 2.2 หมื่นคน และภาคกลางลดลง 8.0 พันคน ส่วนกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.4 หมื่นคน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง