บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวผลสำรวจ Thursday August 8, 2019 15:22 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.0 หมื่นคนทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถานการ์ณแรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1.0 ล้านคน (จาก 38.63 ล้านคร เป็น 37.62 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน(จาก 3.82 แสนคน เป็น 4.36 แสนคน)

ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ พบว่าในจำนวนผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคนมีผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 1.83 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของผู้มีงานทำทั้งหมดซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีงานทำ แต่ยังมีเวลาที่ต้องการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

ประสบการณ์ทำงานของผู้ว่างงาน

ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 2.20 แสนคนและเคยทำงานมาก่อน 2.16 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้าภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ