ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 13:41 น.

“รมว.พิมพ์ภัทรา”เร่งเครื่อง หลังถกประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านัดแรก...

เศรษฐกิจ 15 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่งเครื่อง หลังถกประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านัดแรก ดัน ส่งเสริมการลงทุ นกว่า 359359,000 คัน ต่อ ปี พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล"... อ่านต่อ

สศอ. เผยดัชนี MPI เดือน ต.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 4.29 คาดการณ์ดัชนี MPI และ GDP ภาคอุตฯ ปี 2567...

เศรษฐกิจ 30 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดการณ์ดัชนี MPI และ GDP ภาคอุตฯ ปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 2.0 3.0 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม ปี 2566... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 9 เดือนแรก ปี 2566

เศรษฐกิจ 30 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว ปัจจัยกดดัน ปัจจัยสนับสนุน ล้านดอลลาร์สหรัฐ ,... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2566

เศรษฐกิจ 30 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม GDP ประเทศไทย 1.4 2.6 1.8 N/A 2.5 3.0 GDP การผลิต อุตสาหกรรม 5.0 3.0 3.3 N/A ( 2.5) ( 3.0) MPI 3.38 3.70 5.51 6.19 ( 4.0) ( 4.5)... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566

เศรษฐกิจ 30 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2564 2565 2565 2562566 %YoY Year Year ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.... อ่านต่อ

“รมว.พิมพ์ภัทรา” เปิดงานประจำปี สศอ. OIE Forum 2566 พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย...

เศรษฐกิจ 14 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดงานประจำปี สศอ. OIE Forum 2566 พลิก โฉม อุตสาหกรรมไทย เผย วาระเร่งด่วน 6 ด้าน หนุน ภาคอุ ตฯ ผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่าง ยั่งยืน นางสาวพิมพ์ภัทรา... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนกันยายน 2566...

เศรษฐกิจ 3 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน พฤศจิกายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล ฐานเฉลี่ยปี 2559... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกันยาย...

เศรษฐกิจ 3 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2566

เศรษฐกิจ 3 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลาย ภูมิภาค การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว ปัจจัยกดดัน ปัจจัยสนับสนุน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2566

เศรษฐกิจ 3 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2565 2566 ประมาณการ ปี 2566 Q3 Q4 Q1 Q2 GDP ประเทศไทย +4.6 +1.4 +2.6 +1.8 2.5 3.0 GDP การผลิต อุตสาหกรรม +6.0 5.0 3.0 3.3 11.5) 22.5) MPI +7.70 6.04... อ่านต่อ

สศอ. เผยส่งออก อุตสาหกรรม ยังชะลอตัว จากพิษเศรษฐกิจโลก กดดัน ดัชนี MPI เดือน ก.ย 2566 หดตัวร้อยละ...

เศรษฐกิจ 31 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยส่งออก อุตสาหกรรม ยังชะลอตัว จากพิษเศรษฐกิจโลก กดดัน ดัชนี MPI เดือน ก.ย 2566 หดตัวร้อยละ 6.06 ประมาณการ GDP ภาคอุตฯ ปีนี้ คาด ว่า หดตัวร้อยละ 2.5... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนสิงหาค...

เศรษฐกิจ 11 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนสิงหาคม 2566...

เศรษฐกิจ 11 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน พฤศจิกายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล ฐานเฉลี่ยปี 2559... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2566

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลาย ภูมิภาค การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว ปัจจัยกดดัน ปัจจัยสนับสนุน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2566

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2565 2566 ประมาณการ ปี 2566 Q3 Q4 Q1 Q2 GDP ประเทศไทย +4.6 +1.4 +2.6 +1.8 2.5 3.0 GDP การผลิต อุตสาหกรรม +6.0 5.0 3.1 3.2 ( 1.5) ( 2.5) MPI +7.70... อ่านต่อ

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 2/2566

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร 3 ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2/2566 5 ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 2/2566... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2566

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2566 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2564 2562565 2565 256 6 %YoY Year Year ก.ค ส .ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาคม 2566...

เศรษฐกิจ 31 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน พฤศจิกายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล ฐานเฉลี่ยปี 2559... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาค...

เศรษฐกิจ 31 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สศอ. เผยส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมชะลอตัว กดดัน ดัชนี MPI เดือน ก.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 4.43...

เศรษฐกิจ 31 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมชะลอตัว กดดัน ดัชนี MPI เดือน ก.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 4.43 พร้อมปรับประมาณการปี นี้ ดัชนีฯ หดตัวร้อยละ 2.8 3.8 และ GDP อุตฯ... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 13:15 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ