การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 21, 2022 13:42 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง,

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม, ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม, อัตราการใช้การใช้กำลังการผลิต

(ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล) (*) ตัวเลขเบื้องต้น

               2564                                                            2565
               เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.     ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.*
               91.27     100.17     98.12     89.98     86.70     94.72     97.51     100.75     102.26     104.46     101.70     109.93     91.79
               90.39     99.87     97.73     89.70     86.08     94.97     97.58     100.91     101.68     103.77     100.72     109.17     90.89
               92.35     99.70     101.21     91.68     88.54     96.56     98.45     101.89     105.60     100.00     100.16     111.27     92.66
               133.00     138.27     136.33     140.77     142.11     144.53     145.34     146.88     139.80     144.48     138.51     133.58     136.99
               157.16     153.03     147.92     163.81     170.82     159.99     153.99     152.07     140.58     147.34     140.48     126.44     160.91
               88.89     92.92     94.43     91.26     88.33     92.06     92.75     94.53     96.58     96.82     95.36     102.11     93.41
               105.71     110.92     107.13     99.99     95.59     104.42     107.27     108.62     109.73     110.19     109.13     109.81     101.48
               59.30     64.91     63.75     58.10     56.28     61.14     63.12     65.17     65.24     65.69     64.58     69.33     58.91
"2564
(ม.ค.-เม.ย.*)"          "2565
(ม.ค.-เม.ย.*)"          "อัตรา
การเปลี่ยนแปลง (%)"
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)                    100.59          101.97          1.37
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)                    100.23          101.14          0.90
ดัชนีการส่งสินค้า                    98.26          101.02          2.82
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    135.36          138.39          2.24
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    146.67          143.79          -1.96
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม                    94.92          96.93          2.12
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม                     108.74          107.65          -0.99
อัตราการใช้กำลังการผลิต                     64.57          64.63ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ