สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 15, 2024 14:14 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า ชะลอตัวต่อเนื่อง

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว

อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว

ปัจจัยกดดัน

ปัจจัยสนับสนุน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

, (%YOY)

ม.ค

พ.ย. 66 พ.ย.

66

นำเข้ารวม

2 6767,935 5 0 255,879 1 4

(-3.803.80) (10. 1111)

การนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ)

26 00,5 7575.90 244,876.46

(-22.8282)

(9.733) สินค้าทุน

6464,3 11.90 66,988.47

(4.504.50) (2 3.913.91)

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป

(ไม่รวมทองคำ)

9

88,112 63 8

8,469.70

(-8.1 33)

1.751.75)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

, (%YOY)

ม.ค

พ.ย. 66 พ.ย.

66

ส่งออกรวม

2 6 11,770770.3 233,479479.7

(-11.4646) (44.8888)

สินค้าอุตสาหกรรม

20

5 486486.7 18

18,552552.8

(-1 5 22)

(33.3737) สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำ

1 9999,923923.5 1 88,303303.0

(-00.8484) (33.0202)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำและยุทธปัจจัย)

1

9 66,668668.6 188,1 5454.6

(-11.1111)

(22.9494)

เดือน

พฤศจิกายน 256 6 ตลาดคู่ค้าสำคัญ ขยาย ตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาเซียน (5) และ ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 1 7 7 9. 2 และ 3 8 ตามลำดับ

ในขณะที่ตลาด CLMV สหภาพยุโรป (27) จีน และ ตะวันออกกลาง หด ตัวร้อยละ 1 6 2 5 1 2 4 และ 1 7 ตามลำดับ

EU27

-

55.05

(

2 10

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

สหรัฐฯ

+1

77.71

(

4 91

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

จีน

-2.44

(-9.46)

อุปกรณ์ กึ่ง ตัวนำ

ทรานซิสเตอร์ และ ไดโอด 40.552

42.22

กังหันลมไอพ่น

168

168.0

การนำเข้าสินค้าสำคัญ

เดือน

พฤศจิกายน 256 6

โลก

+3.02

(-0.84)

ย 6 6 %YOY

ตะวันออกกลาง

-1.73

(+6.47)

ญี่ปุ่น

+3.82

(+1.32)

%YOY

ย 6 6

(ม.ค. พ ย ..)

CLMV

-1 66.15

(

1 2 6 2

อาเซียน (5)

+9.17

(-3.63)

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th สอบถามข้อมูล : นางสาวชุติมา ชุติเนตร และนางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน โทรศัพท์ 0 2430 6806 ต่อ 680610-11 ดาวน์โหลดข้อมูล

ที่มา

ข้อมูล : สำนัก งาน นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประมวลผลโดย สำนักงานเศรษ ฐ กิจอุตสาหกรรม

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ

การส่งออกรว ขยาย ตัวร้อยละ 4 88 YOY) ขยายตัว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ สี่ สินค้า อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยาย ตัว

ร้อยละ 3 02 YOY) จาก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภท อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เหล็ก เหล็กกล้าและส่วนประกอบ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ประเภทเครื่องกังหันไอพ่น ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

การนำเข้า

รวม ขยายตัว ร้อย ละ 10. 11 YOY) ขยายตัวในทุกหมวดสินค้า ได้แก่ สินค้า เชื้อเพลิง ขยาย ตัวร้อยละ 12.98

สินค้าทุน ขยายตัว ร้อยละ 2 3.91 จาก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ที่ใช้ใน อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตัวร้อยละ 9.56

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 21.53 จาก รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก สินค้า วัตถุดิบและ กึ่งสำเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ

0.20 หาก ไม่รวมทองคำ หด ตัวร้อยละ 1.7 5 จาก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

เหล็ก

เครื่อง

จักรไฟฟ้า

และส่วน

ประกอบ

ไฟฟ้า

และส่วนประกอบ

ประกอบ

7.75

37.84

เหล็กกล้า

(แผ่น -

45 67 เครื่องจักรกล

และส่วนประกอบ

ไฟฟ้า

และส่วนประกอบ

ประกอบ

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ