หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting

ข่าวเศรษฐกิจ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 09:43 น. —ThaiPR.net

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting

ด้วยวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ผลักดันให้ธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นต้องหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน โดยไม่ทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการเปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารทุกส่วนในองค์กร ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารในส่วนของการเงินและบัญชีที่ต้องปฎิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว Material Flow Cost Accounting เป็นเครื่องมือใหม่ทางบัญชีที่จะช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดทั้ง SME และธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งตันน้ำ และปลายน้ำ ทราบต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดจากการสูญเสียวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งไม่สามารถสกัดออกมาได้จากกระบวนการบันทึกบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์จากการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครอบรมหลักสูตร ได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19010058

ติดต่อสอบถาม โทร.02 685 2572

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ