สวนดุสิตโพลล์: “คนไทย” กับ “ภัยแล้ง”

ข่าวผลสำรวจ Wednesday April 16, 2014 09:24 —สวนดุสิตโพล

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัด มักเกิดไฟป่า และภัยแล้ง ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งประชาชนทั่วไปและเกษตรกรต่างได้รับความเดือดร้อน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึงสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ภัยแล้ง”“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,251 คน ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ภัยแล้ง” ที่เกิดขึ้นทุกปี
อันดับ 1  เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รุนแรงมากขึ้นทุกปี ทั้งคนและสัตว์ได้รับผลกระทบ       32.66%
อันดับ 2  สงสารเห็นใจเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ไม่มีน้ำกินน้ำใช้      28.41%
อันดับ 3  หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง หาวิธีป้องกันที่ยั่งยืนถาวร             22.37%
อันดับ 4  เกิดจากฝีมือมนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม                16.56%

2. สาเหตุที่ทำให้เกิด “ภัยแล้ง” คือ
อันดับ 1  มนุษย์มีความโลภ มักง่าย เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึก                     41.64%
อันดับ 2  ปัญหาภาวะโลกร้อน ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สภาพอากาศไม่ตรงตามฤดูกาล         24.01%
อันดับ 3  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่จริงจัง พื้นที่ป่าลดลง คนไม่ปลูกป่าทดแทน              22.19%
อันดับ 4  ระบบการบริหารจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่พอกับความต้องการ         12.16%

3. ผลกระทบจาก “ภัยแล้ง” ที่มีต่อประชาชน คือ
อันดับ 1  อากาศร้อน เกิดไฟป่า ได้รับมลพิษทางการอากาศ                     51.60%
อันดับ 2  พืชผลทางการเกษตรเสียหายทำให้ขาดทุน มีหนี้สิน                     25.42%
อันดับ 3  ส่งผลต่อสภาพจิตใจ เป็นทุกข์ วิตกกังวล เครียด หดหู่                   15.63%
อันดับ 4  ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ คนแย่งน้ำกัน                            7.35%

4. วิธีแก้ปัญหา “ภัยแล้ง” คือ
อันดับ 1  ปลูกต้นไม้ ทำให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า            46.58%
อันดับ 2  มีระบบการจัดการน้ำที่ดี กักเก็บน้ำในเขื่อน อ่างอย่างมีประสิทธิภาพ              23.39%
อันดับ 3  ปลูกพืชหมุนเวียน ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป           15.40%
อันดับ 4  ทำฝนเทียม นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น นำน้ำเค็มมาทำน้ำจืด               14.63%

5. ณ วันนี้ ที่อากาศร้อนมาก ประชาชนมีวิธี “คลายร้อน” คือ
อันดับ 1  ดื่มน้ำเย็น ทานไอศครีม หรือของเย็น ๆ                        32.94%
อันดับ 2  หากิจกรรมทำ เช่น เล่นน้ำสงรานต์ ว่ายน้ำ ดูหนัง เดินห้าง                30.71%
อันดับ 3  ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ทำบรรยากาศให้ร่มรื่น                     20.03%
อันดับ 4  สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ ไม่หนา                            16.32%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ