ข่าวอินโฟเควสท์
12:52 DOD และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 111.21 ลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุด…
12:47 รัฐบาลจีนเตือนพร้อมตอบโต้หลัง "ทรัมป์" ขู่เก็บภาษีเพิ่ม ลั่นพร้อมโต้กลับอย่างรุนแรง   กระทรวงพาณิชย์จีน ออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่า รัฐบาลจีนพร้อมต…

สวนดุสิตโพลล์: ความเป็นห่วงบ้านเมือง ของ “คนไทย”

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 08:46:03 น.

จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ที่ผ่านได้มีการหาแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหาทางออกประเทศไทย การหาคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ย การเจรจาระหว่าง กกต.กับพรรคการเมืองเรื่องการจัดการเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลและเป็นห่วงบ้านเมืองว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,372 คน ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนเป็นห่วงบ้านเมืองไทย ณ วันนี้ เรื่องอะไรบ้าง?

อันดับ 1   ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมือง พฤติกรรมนักการเมือง การทุจริตคอรัปชั่น           37.52%

อันดับ 2   บ้านเมืองไม่พัฒนา เศรษฐกิจย่ำแย่ ค่าครองชีพสูง ประชาชนอยู่อย่างลำบาก                        35.01%

อันดับ 3   สภาพสังคมที่เสื่อมโทรม ยาเสพติดแพร่ระบาด การก่ออาชญากรรมที่โหดเหี้ยมทารุณ                   14.18%

อันดับ 4   การศึกษาไม่พัฒนา ไม่ได้มาตรฐาน การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน                    7.90%

อันดับ 5   สภาพแวดล้อม  อากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด ภัยแล้ง น้ำไม่พอใช้                              5.39%

2.   ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมืองไทย ณ วันนี้ ทำไม? จึงแก้ไขยาก

อันดับ 1   แต่ละฝ่ายไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เล่นเกมกันไปมา ไม่มีใครยอมใคร มุ่งเอาชนะกัน           39.76%

อันดับ 2   อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองมีมาก ยากที่จะปล่อยวางได้                                25.00%

อันดับ 3   เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน แบ่งขั้วกันอย่างชัดเจน เอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง                  20.67%

อันดับ 4   กฎหมายยังมีช่องโหว่ ไม่เด็ดขาด บทลงโทษไม่รุนแรง สองมาตรฐาน                              7.09%

อันดับ 5   ยังขาดคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดริเริ่ม แก้ปัญหาทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์                  7.48%

3.   ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร? ความวุ่นวายทางการเมืองไทยวันนี้ จึงจะยุติได้

อันดับ 1   ควรถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ยอมให้อภัยซึ่งกันและกัน                                           44.02%

อันดับ 2   ทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน                 28.96%

อันดับ 3   เห็นแก่ประเทศชาติเป็นสำคัญ นึกถึงส่วนรวม มีจิตสำนึกที่ดี                                     11.20%

อันดับ 4   ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือมีบทบาทหน้าที่ใด จะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและดีที่สุด           8.48%

อันดับ 5   ต้องมีผู้นำทางการเมืองที่เข้มแข็ง และคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถ                           7.34%

4.  สิ่งที่ประชาชนอยากวิงวอน /ขอร้อง เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข คือ

อันดับ 1   ขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติจะได้กลับมาสงบสุขร่มเย็น                          43.14%

อันดับ 2   ขอให้หยุดการกระทำที่ทำร้ายบ้านเมือง และหันหน้าเข้าหากัน                                  25.56%

อันดับ 3   ขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะเบาะแว้ง ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประชาชน                            11.18%

อันดับ 4   เคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน                                  10.54%

อันดับ 5    อย่าแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ไม่อยากเห็นการสูญเสียโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง               9.58%

--สวนดุสิตโพลล์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง