สวนดุสิตโพลล์: ท่านคิดอย่างไร ? กรณี ศาลรธน.วินิจฉัย ยิ่งลักษณ์ พ้นสภาพนายกรัฐมนตรี

ข่าวผลสำรวจ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 10:45 น. —สวนดุสิตโพล

จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 9 คน พ้นการเป็นรัฐมนตรี กรณีโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี โดยใช้อำนาจแทรกแซงและขัดรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,248 คน ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไร ? จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยใช้อำนาจแทรกแซงและขัดรัฐธรรมนูญ
อันดับ 1  เป็นคดีสำคัญที่น่าสนใจและต้องติดตาม ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย             53.54%
อันดับ 2  เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง อาจทำให้สถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายมากขึ้น            26.34%
อันดับ 3  ควรยอมรับและเคารพในการตัดสินของศาล ผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่มีข้อยกเว้น           10.20%
อันดับ 4  ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและทิศทางการบริหารประเทศในทุกๆด้าน           9.92%
2. ประชาชนคิดอย่างไร ? กับ กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้รัฐมนตรี 9 คน พ้นการเป็นรัฐมนตรี เพราะได้ร่วมลงมติโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี โดยใช้อำนาจแทรกแซงและขัดรัฐธรรมนูญ
อันดับ 1  เป็นประเด็นที่ทำให้กลุ่มต่างๆโจมตีกันไปมา ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมากขึ้น            42.77%
อันดับ 2  เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักการเมืองที่ควรตระหนักในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่         23.69%
อันดับ 3  คำตัดสินของศาลเป็นที่สิ้นสุด ควรเคารพในการตัดสินของศาล                 18.15%
อันดับ 4  ไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะทั้ง 9 คน เป็นเพียง รมต.รักษาการ                15.39%
3. ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
อันดับ 1  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีรักษาการนายกฯเพื่อการบริหารงานจะได้ต่อเนื่อง         39.05%
อันดับ 2  ควรมีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ได้นายกฯตามระบอบประชาธิปไตย             26.94%
อันดับ 3  อาจมีผู้คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย ออกมาเรียกร้อง เคลื่อนไหว                 19.19%
อันดับ 4  ขอให้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะเป็นเพียงรักษาการนายกฯ               14.82%
4. ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี จะเป็นอย่างไร ?
อันดับ 1  การเมืองไทยน่าจะเหมือนเดิม                           45.83%
เพราะ ความขัดแย้งมีมานาน แก้ไขได้ยาก ยังคงทะเลาะเบาะแว้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย นักการเมืองไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ
อันดับ 2  การเมืองไทยน่าจะแย่ลง                             33.58%
เพราะ การตัดสินของศาลมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจเกิดความวุ่นวาย มีผู้ออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง ฯลฯ
อันดับ 3  การเมืองไทยน่าจะดีขึ้น                              20.59%
เพราะ มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาตัดสินปัญหาสำคัญทางการเมือง ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย เริ่มเห็นทางออก ฯลฯ

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ