สวนดุสิตโพล: บทบาทของนักการเมือง ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday July 3, 2017 14:23 —สวนดุสิตโพล

ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการผ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้เหล่านักการเมืองซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อ การปฏิรูปการเมืองไทยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ “กฎหมายลูก” ทั้งเรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง และอื่นๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อ นักการเมืองไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,289 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กรณีที่นักการเมืองออกมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ

“กฎหมายลูก” ทั้งเรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้งและอื่นๆ
อันดับ 1  เป็นการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง           76.49%
อันดับ 2  นักการเมืองมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นได้               73.16%
อันดับ 3  รัฐบาลควรรับฟัง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น             67.26%
อันดับ 4  ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น              65.94%
อันดับ 5  ควรเรียกร้องอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์        56.48%

2. จากที่นักการเมืองออกมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ประชาชนสนใจเรื่องใดมากที่สุด
อันดับ 1  นักการเมืองการคัดค้านและท้วงติงระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต     64.79%
อันดับ 2  นักการเมืองเรียกร้องจัดให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรม         60.08%
อันดับ 3  นักการเมืองต้องการให้ปลดล็อคพรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้      58.70%

3. ประชาชนเห็นด้วยกับการออกมาเรียกร้องของนักการเมืองในช่วงนี้หรือไม่?
อันดับ 1  เห็นด้วย                            54.28%
เพราะ ช่วยสะท้อนปัญหา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าว เป็นการตรวจสอบ
การทำงาน กระตุ้นให้รัฐบาลทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมา
ปรับปรุงในการทำงานได้ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย                           45.72%
เพราะ อาจเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งตามมา เป็นการเรียกร้อง
เพื่อประโยชน์ของตนมากกว่าเป็นเกมการเมือง ต้องการสร้างกระแสทาง
การเมือง ฯลฯ

4. รัฐบาลควรทำอย่างไร? ต่อการเรียกร้องของนักการเมือง
อันดับ 1  นำข้อเรียกร้องไปพิจารณาทบทวนกฎหมาย                70.21%
อันดับ 2  ออกมาชี้แจง ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่ายได้รับรู้              63.07%
อันดับ 3  ไม่ควรออกมาโต้แย้ง ทำให้เกิดเป็นประเด็น               61.13%
อันดับ 4  มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดเวที ประชุมร่วมกัน            48.88%
อันดับ 5  ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ออกกฎหมายที่เป็นธรรม               43.40%

--สวนดุสิตโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ