ข่าวอินโฟเควสท์
17:15 TRUE และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดว…
17:14 PIMO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.21 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวัน…
17:14 AIRA และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 38.47 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันท…
17:13 CSP ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 7.53 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน…
17:13 TRT และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 5.05 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่…

สวนดุสิตโพล: ปี 2561 คนไทยอยากได้อะไร?

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- พุธที่ 3 มกราคม 2561 10:31:51 น.

การเข้าสู่ปีใหม่ เป็นช่วงที่คนไทยต่างคาดหวังว่าจะมีสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีเกิดขึ้นทั้งกับตนเอง ครอบครัว และสังคม ในปีใหม่ 2561 ที่จะมาถึงนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความต้องการในปี 2561 เพื่อทราบว่าประชาชนอยากได้อะไรจากบุคคลสำคัญในบ้านเมือง จำนวน 1,143 คน ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 สรุปผลได้ดังนี้

ในปี 2561 สิ่งที่คนไทยอยากได้จากบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้ คือ

1) สิ่งที่อยากได้จาก “นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์”    2) สิ่งที่อยากได้จาก “นายธนาคาร”

ที่  สิ่งที่อยากได้จาก “นายกรัฐมนตรี”         ร้อยละ  ที่  สิ่งที่อยากได้จาก “นายธนาคาร”              ร้อยละ

1  พัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี     55.65  1  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก          68.75

2  บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง      25.30  2  ปล่อยกู้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ให้โอกาสคนจน     24.50

3  ทำตามสัญญา มีการเลือกตั้ง              23.51  3  ไม่เอาเปรียบ ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ          18.75

3) สิ่งที่อยากได้จาก “ดารา/นักแสดง”               4) สิ่งที่อยากได้จาก “นักกีฬา”

ที่  สิ่งที่อยากได้จาก “ดารา/นักแสดง”        ร้อยละ  ที่  สิ่งที่อยากได้จาก “นักกีฬา”                  ร้อยละ

1  มีผลงานดีๆ ออกมาให้ดู                 62.50  1  คว้าชัยชนะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ         58.47

2  เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือสังคม          33.09  2  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน มีน้ำใจนักกีฬา     40.58

3  พัฒนาวงการบันเทิงให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์   25.74  3  ชวนให้คนไทยออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ          26.84

5) สิ่งที่อยากได้จาก “คนไทยด้วยกัน”                6) ในฐานะคนไทยอยากให้อะไร กับ ประเทศในปี 2561

ที่  สิ่งที่อยากได้จาก “คนไทยด้วยกัน”         ร้อยละ  ที่  สิ่งที่อยากทำให้กับประเทศในปี 2561                      ร้อยละ

1  สามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน             71.40  1  เป็นคนดี ทำตามรอยพ่อ                                59.09

2  ทำความดี ทำเพื่อส่วนรวม เห็นแก่บ้านเมือง  35.70  2  สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ รักและสามัคคีกัน                  52.06

3  มีระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย            21.97  3  ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น     28.68

--สวนดุสิตโพล--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง