ข่าวอินโฟเควสท์
14:04 อุตุ เผยพายุ"เบบินคา"เคลื่อนเข้าเมียนมาแล้ว ยังผลไทยตอนบนมีฝนตกชุก ใต้มีคลื่นสูง   นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมทยา ได้ออกประกาศกรม…
13:06 "อิมราน ข่าน" เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถาน   นายอิมราน ข่าน ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถาน…

สวนดุสิตโพล: “ข่าว” ที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 08:37:06 น.

สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหว และเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนมีข่าวใหญ่เกิดขึ้น และสังคม

ต่างให้ความสนใจ ความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไข “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,189 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้
“5 อันดับข่าว” ที่ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทย
อันดับ 1 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ               54.58%
มีผลกระทบ   คือ ทำให้สินค้าขึ้นราคา ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น กระทบต่อนายจ้าง การจ้างงาน ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นค่าแรงเฉพาะบางพื้นที่ ฯลฯ
อันดับ 2 นาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร               48.02%
มีผลกระทบ   คือ แสดงถึงความไม่โปร่งใส กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล ขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความสงสัย ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือ ออกมาชี้แจง มีเหตุผลประกอบที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน ไม่ปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ
อันดับ 3 หลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน        45.08%

มีผลกระทบ   คือ สังคมไม่เชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย แสดงถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทย การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ นักศึกษาได้รับผลกระทบ ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ แก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง นำหลักสูตรและวิธีการของต่างประเทศมาปรับใช้ ฯลฯ
อันดับ 4 ขโมยบัตรประชาชน “น้องณิชา”           32.97%

มีผลกระทบ   คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ประชาชนไม่มั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของธนาคาร ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มความระมัดระวัง ธนาคารต้องตรวจสอบให้ชัดเจน กวาดล้างแก๊งค์มิชฉาชีพให้หมดไป มีบทลงโทษที่เด็ดขาด ฯลฯ
อันดับ 5 ตำรวจ กับ อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท     32.21%
มีผลกระทบ   คือ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของตำรวจ ประชาชนไม่เชื่อมั่น ยังมีการทุจริตคอรัปชั่น เอื้อประโยชน์ ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ กำจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป มีกฎหมายควบคุมธุรกิจอาบอบนวดที่ชัดเจน ลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องให้เป็นเยี่ยงอย่าง รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ฯลฯ

--สวนดุสิตโพล--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง