ข่าวอินโฟเควสท์
12:38 ทูตตุรกีย้ำจะดินหน้าช่วยเหลือเลบานอนในการพัฒนาประเทศต่อไป   นายฮาคาน คากิล เอกอัคราชทูตตุรกีประจำเลบานอน กล่าวว่า ตุรกีจะให้ความช่วยเหลือเลบานอ…
12:06 "อาเบะ" เรียกร้องชิลีให้สัตยาบันต่อข้อตกลง TPP โดยเร็ว ก่อนมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้   นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น เรียกร้องให้ชิลีดำเนินกา…
10:48 รมว.ท่องเที่ยวเซ็นอนุมัติ "พงษ์พาณุ" ลาออกจากปลัดท่องเที่ยวฯ แล้ว   นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ…

สวนดุสิตโพล: “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 08:03:28 น.

ประเทศไทย ณ วันนี้ ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับรัฐบาลและประชาชนอย่างมาก ขณะเดียวกันประชาชน

เองก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการดำรงชีวิต การเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว

ประเทศ ในหัวข้อ “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้  จำนวนทั้งสิ้น 1,334 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนบ่น ณ วันนี้ พร้อมบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไข

อันดับ 1 เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้                                     63.46%

สาเหตุที่บ่น    เพราะ เศรษฐกิจซบเซา ภาระเยอะ ค่าใช้จ่ายสูง ข้าวของมีราคาแพง
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้ยืม ฯลฯ
แนวทางแก้ไข  คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า
ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ฯลฯ

อันดับ 2 การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด                                          40.59%

สาเหตุที่บ่น    เพราะ กระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ  เบื่อ มัวแต่ทะเลาะกัน
ยังไม่มีเลือกตั้ง  ไม่เป็นประชาธิปไตย  ฯลฯ
แนวทางแก้ไข  คือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ฯลฯ

อันดับ 3 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว                                       32.39%

สาเหตุที่บ่น    เพราะ เป็นภัยใกล้ตัว เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีหลายรูปแบบ รุนแรงมากขึ้น
สังคมย่ำแย่ ยาเสพติดแพร่ระบาด ฯลฯ
แนวทางแก้ไข  คือ เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด
ปลูกฝังจิตสำนึก ช่วยกันดูแล ฯลฯ

อันดับ 4 การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก                           31.75%

สาเหตุที่บ่น    เพราะ มีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง เป็นการเอาเปรียบประชาชน ไม่เป็นธรรม
แก้ไม่หมด ประเทศไม่พัฒนา ฯลฯ
แนวทางแก้ไข  คือ ตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต
ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 5 พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ                                         23.44%

สาเหตุที่บ่น    เพราะ คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ใช้อารมณ์ ขาดสติ
ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด เป็นห่วงลูกหลาน ฯลฯ
แนวทางแก้ไข  คือ รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา
มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้ ฯลฯ
2.  ประชาชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่?
***ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ไขเสียงบ่นได้สำเร็จ***

อันดับ เสียงบ่นที่ประชาชนคาดว่าจะแก้ไขไม่สำเร็จ               ไม่สำเร็จ           สำเร็จ          ไม่แน่ใจ

1   การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก        48.82%          19.87%          31.31%

2   การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด                       45.14%          20.73%          34.13%

3   เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้                  41.68%          24.41%          33.91%

4   ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว                    39.74%          27.15%          33.11%

5   พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ                      36.36%          30.91%          32.73%

--สวนดุสิตโพล--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง