สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Tuesday July 31, 2018 11:17 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้

วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ ภาษาไทย ซึ่งมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย เพื่อเป็น การสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,140 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” อย่างไร?

สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้
1.1) “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” เมื่อครั้งอดีต
อันดับ 1  การพูด การอ่าน การเขียน เป็นไปตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์        46.45%
อันดับ 2  เป็นภาษาที่สละสลวย ไพเราะ น่าฟัง                   44.81%
อันดับ 3  เป็นภาษาถิ่น เข้าใจง่าย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย              23.50%

1.2) “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” ณ วันนี้
อันดับ 1  การพูด การอ่าน การเขียน ผิดเพี้ยน มีศัพท์ใหม่ๆ ตามยุคสมัย          56.42%
อันดับ 2  มีคำฮิต คิดคำใหม่ๆ ศัพท์แสลงที่หลากหลายเฉพาะกลุ่ม             33.03%
อันดับ 3  มีการใช้คำผสมระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ             24.31%

1.3) “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” ในอนาคตข้างหน้า
อันดับ 1  มีคำศัพท์ใหม่ๆ ศัพท์แสลงเกิดขึ้นอีก คำอาจสั้นกว่าเดิม             45.63%
อันดับ 2  เน้นความสะดวกในการสื่อสาร ละเลยการใช้หลักภาษาไทยและไวยากรณ์      36.41%
อันดับ 3  กังวลว่าเด็กยุคใหม่จะอ่าน เขียน ภาษาไทยไม่ถูกต้อง             25.24%

2. ประชาชนคิดว่าการใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ “เป็นการพัฒนาของภาษา”หรือ“เป็นภาษาวิบัติ”
อันดับ 1  “เป็นภาษาวิบัติ”                           82.39%
เพราะ ใช้คำผิดแปลกไป ทั้งการพูด อ่าน เขียน มีการสร้างคำใหม่เพื่อใช้
พูดคุยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น พูดไม่เพราะ ใช้คำไม่สุภาพ ไม่ถูกกาละเทศะ ฯลฯ
อันดับ 2  “เป็นการพัฒนาของภาษา”                       17.61%
เพราะ มีการเปลี่ยนแปลงประโยคหรือคำพูดเพื่อความทันสมัย ทันเหตุการณ์
มีศัพท์ใหม่ๆ ที่สื่อสารเข้าใจง่าย เข้ากับยุคสมัย และเป็นศัพท์ที่นิยมใช้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฯลฯ

3. ทำอย่างไร? จึงจะใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
อันดับ 1  การพูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันต้องใช้ให้ถูกต้อง             42.36%
อันดับ 2  กระตุ้น รณรงค์ให้ทุกคนตระหนัก เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย        35.96%
อันดับ 3  เลือกใช้คำที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และกาละเทศะ           13.30%
อันดับ 4  การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น             10.34%
อันดับ 5  ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและการนำไปใช้            9.85%

--สวนดุสิตโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ