สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “รัฐธรรมนูญไทย”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday December 11, 2018 08:49 —สวนดุสิตโพล

ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น“วันรัฐธรรมนูญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญไทย “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความสำคัญกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  ค่อนข้างให้ความสำคัญ                    37.67%
เพราะ เป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ฯลฯ
อันดับ 2  ให้ความสำคัญมาก                      30.83%
เพราะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่ค่อยให้ความสำคัญ                     25.34%
เพราะ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มักถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมือง ฯลฯ
อันดับ 4  ไม่ให้ความสำคัญเลย                     6.16%
เพราะ มีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังเกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่า ฯลฯ

2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง                     59.80%
เพราะ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย                     30.64%
เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมือง เรื่องกฎหมายเข้าใจยาก ไม่ค่อยสนใจ ที่ผ่านมามีการแก้ไขบ่อย เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ
อันดับ 3  รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี                     9.56%
เพราะ ชอบและสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

3. ประชาชนชอบรัฐธรรมนูญไทยแบบไหน?
อันดับ 1  เน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์    43.20%
อันดับ 2  มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันสมัย เข้าใจง่าย ไม่แก้ไขบ่อย           23.56%
อันดับ 3  ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน            20.61%
อันดับ 4  มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รุนแรง ปราบโกง              17.18%
อันดับ 5  โปร่งใส ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน           16.07%

4. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง
อันดับ 1  อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว        30.19%
อันดับ 2  กฎหมายมีช่องโหว่ จึงทำให้เกิดการแก้ไขบ่อย            28.82%
อันดับ 3  ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์             25.39%
อันดับ 4  นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนา        22.47%
อันดับ 5  การร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  12.35%

--สวนดุสิตโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ