ข่าวอินโฟเควสท์
23:26 เอ็กซิทโพลล์เผยพรรครัฐบาลคว้าชัยเลือกตั้งอินเดีย เล็งหารือพันธมิตรพรุ่งนี้   เอ็กซิทโพลล์ บ่งชี้ว่า พรรคภารติยะ ชันนะตะ (BJP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบา…
23:16 จีนโชว์ผลตรวจสอบสินค้า "หัวเว่ย" ในยุโรป เผยไม่พบช่องโหว่อย่างที่สหรัฐโจมตี   นายลู่ กัง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบสินค้า…
22:58 กระทรวงต่างประเทศจีนเผยสหรัฐคือสาเหตุเจรจาคว้าน้ำเหลว ชี้เป็นฝ่ายไม่มีเหตุผล   นายลู่ กัง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า สหรัฐเป็นฝ่ายเรีย…
22:40 ประธาน FCC ออกตัวสนับสนุนแผนควบกิจการ "สปรินท์-ทีโมบาย" ลุ้นไฟเขียว   นายอาจิด ไพ ประธานคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐ (FCC) ได้แ…
22:21 "ฟอร์ด มอเตอร์" ประกาศปรับลดพนักงาน 10% ทั่วโลก ตามแผนปรับโครงสร้าง   บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ประกาศแผนปรับลดพนักงานลงป…

สวนดุสิตโพล: ประเทศไทยในสายตา “คนไทย”

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 08:22:18 น.
วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่คนไทยต่างก็หวังว่าจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่สภาพสังคมไทยก็ยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคม ท่ามกลางความเป็นห่วงและกังวลของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณี “ประเทศไทยในสายตา “คนไทย” จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน

2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. คนไทย “รักอะไร?” มากที่สุดในประเทศไทย

อันดับ   คนไทย “รักอะไร?”                                     ภาพรวม         กรุงเทพฯ        ต่างจังหวัด

1     ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ /แผ่นดินไทย ประเทศไทย          43.07%          41.77%          44.37%

2     วัฒนธรรม ประเพณีไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภาษา อาหาร   33.68%          39.07%          28.28%

3     ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง                                   27.88%          34.83%          20.93%

4     ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม                21.86%          16.84%          26.88%

5     โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท พระบรมมหาราชวัง         17.06%          11.05%          23.07%

2. “สิ่งที่ดีที่สุด” ของประเทศไทย คือ

อันดับ   “สิ่งที่ดีที่สุด”                                           ภาพรวม         กรุงเทพฯ        ต่างจังหวัด

1     วัฒนธรรม ประเพณีไทย                                   37.47%          36.18%          38.76%

2     สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วไทย                 32.48%          29.00%          35.96%

3     รอยยิ้มของคนไทย ความมีน้ำใจ                             29.35%          34.55%          24.15%

4     ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ                       23.80%          22.63%          24.97%

5     อาหารไทย                                            20.57%          18.02%          23.11%

3. “สิ่งที่แย่ที่สุด” ของประเทศไทย คือ

อันดับ   “สิ่งที่แย่ที่สุด”                                          ภาพรวม         กรุงเทพฯ        ต่างจังหวัด

1     การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง /ทุจริตคอรัปชั่น          52.22%          49.73%          54.70%

2     ไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย                             25.80%          25.00%          26.60%

3     สภาพเศรษฐกิจ                                         19.82%          13.59%          26.05%

4     ขาดจิตสำนึก ไม่รักไม่สามัคคีกัน แตกแยก ทะเลาะกัน             19.18%          22.55%          15.81%

5     สภาพอากาศ มลพิษ ขยะ การจราจร                         15.34%          11.41%          19.26%

4. ในฐานะคนไทยได้ทำสิ่งที่ดีงาม แก่ประเทศไทย คือ

อันดับ   ทำสิ่งที่ดีงาม                                          ภาพรวม          กรุงเทพฯ        ต่างจังหวัด

1     เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย                54.29%           60.42%          48.16%

2     ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม บริจาค จิตอาสา                25.20%           18.10%          32.30%

3     อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ดูแลครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม    21.12%           29.95%          12.28%

4     อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย /เข้าวัด ทำบุญ                 15.84%           11.46%          20.21%

5     ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ลดขยะ                      14.01%            7.42%          20.60%

5. ในฐานะคนไทย เรื่องใดที่คิดว่าทำไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่แย่ แก่ประเทศไทย

อันดับ   ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง                                       ภาพรวม          กรุงเทพฯ        ต่างจังหวัด

1     ไม่ปฏิบัติตามกฎ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎจราจร                     47.16%           47.37%          46.94%

2     สร้างขยะ เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย              32.50%           32.63%          32.36%

3     เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับนิ่งเฉย                      25.22%           21.58%          28.86%

4     กระทำผิด ทุจริต ผิดศีล ขาดจิตสำนึก                        23.95%           28.95%          18.95%

5     ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้เกินความจำเป็น ไม่พอเพียง                18.46%           25.26%          11.66%

--สวนดุสิตโพล--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง