ข่าวอินโฟเควสท์
17:30 ตลท. เผย SMM เปลี่ยนชื่อบริษัท-ชื่อย่อ เป็น STARK มีผล 22 ก.ค.62   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลั…
17:30 ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.92 แกว่งกรอบแคบทิศทางอ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค หลังธปท.ออกมาตรการดูแลค่าเงิน-นลท.กังวลสงครามการค้า   นักบริหารเงินจากธนาคา…
17:28 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 63,904 ล้านบาท   มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 63,904 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที…
17:19 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 674.12 ลบ.(SET+MAI)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ.…
17:19 CMAN เผยบ.ร่วมทุนผลิตปูนไลม์ในอินเดีย เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว   บมจ.เคมีแมน (CMAN) แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ร่วมทุนในสัดส่วน 50% ใน East…

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 11:30:41 น.

ตามที่ กกต.ยืนยันจะประกาศผลรับรองส.ส.ในวันที่ 7 – 8 พ.ค. เพื่อให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ภายในกรอบ 150 วัน แต่สถานการณ์

ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าว

การเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ความคาดหวังของประชาชนต่อการรับรองผลการเลือกตั้ง

ส.ส.ของ กกต. จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก กกต. คือ

อันดับ 1   กระบวนการ/ขั้นตอนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา           42.08%

อันดับ 2   ผลการรับรอง/ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ตรวจสอบได้                 29.46%

อันดับ 3   ประกาศผลรับรอง ส.ส.ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด             18.44%

อันดับ 4   การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่                 13.53%

อันดับ 5   บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้                              9.22%

2. หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล กลัวว่าจะไม่สมหวังจาก กกต. คือ

อันดับ 1   ทำหน้าที่บกพร่อง ผิดพลาด ไม่โปร่งใส ผลคะแนนไม่ชัดเจน           43.15%

อันดับ 2   การประกาศผลไม่น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 41.09%

อันดับ 3   การใช้สูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ไม่ได้รับการยอมรับ                  25.98%

3. ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมือง หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 น่าจะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1   ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม                                     45.20%

เพราะ การเมืองไทยยังมีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จ้องจับผิด
โจมตีกันไปมา การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ตลอด ฯลฯ

อันดับ 2   น่าจะวุ่นวายมากขึ้น                                        36.56%

เพราะ กฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ การบังคับใช้ไม่เป็นธรรม
สองมาตรฐาน ทำให้เกิดการต่อต้าน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น
การแข่งขันดุเดือด รุนแรง ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3   น่าจะวุ่นวายลดลง                                         18.24%

เพราะ กกต.สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้คลี่คลาย ดำเนินการตาม
กรอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ฯลฯ
4. สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น “การเมืองไทย” หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คือ

อันดับ 1   ความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน                    39.27%

อันดับ 2   การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย                        32.23%

อันดับ 3   การบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า                            23.37%

อันดับ 4   การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน             17.50%

อันดับ 5   มีการตรวจสอบ คานอำนาจจากฝ่ายค้านและภาคประชาชน            11.10%

5. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผลการนับคะแนนใหม่ของ นครปฐม เขต 1 และทำให้จำนวนคะแนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

อันดับ 1   เกิดความไม่โปร่งใส ส่อเค้าไปในทางทุจริต ไม่ชอบมาพากล          50.72%

อันดับ 2   ไม่มีมาตรฐาน ขาดการตรวจสอบ ควบคุมดูแล                     29.19%

อันดับ 3   กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือลดลง            22.81%

อันดับ 4   ควรมีการคัดเลือก อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด                  16.59%

อันดับ 5   เป็นกรณีตัวอย่างที่ควรหาทางแก้ไขโดยด่วน /ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก      10.37%
--สวนดุสิตโพล--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง