ข่าวอินโฟเควสท์
18:29 PLANB-CPALL ทำสัญญาลงทุนสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน 7-11   บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) แจ้งว่า บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกั…
18:28 อังกฤษเผยราคาบ้านเพิ่มขึ้นอัตราต่ำสุดรอบเกือบ 7 ปี ขณะค่าจ้างพุ่งสูงสุดรอบ 11 ปี   สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ราคาบ้านในอังกฤ…
18:17 ปอนด์ร่วง หลังอังกฤษเผยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวต่ำสุดรอบเกือบ 3 ปี   ปอนด์ร่วงลงเทียบดอลลาร์ หลังจากที่อังกฤษเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อขยายตัวต่ำสุดใน…
18:16 ธพ.รอข้อสรุปจากรมว.พลังงานหลังผลศึกษาแนะมีสำรองยุทธศาสตร์-เพิ่มสำรองภาคเอกชน   นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า…
18:13 ทริสฯ ลดอันดับเครดิตองค์กร ACAP เป็น "B" จาก "BB-" ด้วยแนวโน้ม "Negative"   บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. เอเชีย แค…

สวนดุสิตโพล: “ปัญหา”ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2”

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 08:55:39 น.
จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมครม.ชุดใหม่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพูดคุยเรื่องของการแบ่งงาน

ตามภาระหน้าที่ที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางการทำงานและนโยบายของ

รัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น

ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,188 คน ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. “ปัญหาเศรษฐกิจ” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ

อันดับ 1   ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง                        63.99%

อันดับ 2   แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร กระตุ้นการส่งออก                                43.26%

อันดับ 3   แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันโครงการขนาดใหญ่ กระจายรายได้           34.20%

อันดับ 4   ชะลอการขึ้นภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                             20.47%

อันดับ 5   สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ แก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า                      18.39%

2. “ปัญหาสังคม” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ

อันดับ 1   ปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต                      61.45%

อันดับ 2   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ปัญหาปากท้อง สุขภาพร่างกาย           57.11%

อันดับ 3   ขจัดความเหลื่อมล้ำ เอารัดเอาเปรียบ ความไม่เท่าเทียม                       22.69%

อันดับ 4   ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีวินัย เคารพกฎหมาย                             21.90%

อันดับ 5   แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติก พลังงาน ป่าไม้ น้ำท่วม                       19.26%

3. “ปัญหาการเมือง” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ

อันดับ 1   ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น การใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ                   56.32%

อันดับ 2   เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตีกัน              33.91%

อันดับ 3   ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง                        25.86%

อันดับ 4   ตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาแต่ละกระทรวง มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม                 17.14%

อันดับ 5   ไม่แทรกแซงการทำงาน ไม่ใช้อำนาจเผด็จการ                               14.37%

ที่มา: สวนดุสิตโพล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง