สวนดุสิตโพล: “ปัญหา”ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2”

ข่าวผลสำรวจ Monday July 15, 2019 08:55 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ปัญหา”ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2”

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมครม.ชุดใหม่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพูดคุยเรื่องของการแบ่งงาน ตามภาระหน้าที่ที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางการทำงานและนโยบายของ รัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,188 คน ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: “ปัญหา”ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2”
1. “ปัญหาเศรษฐกิจ” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ
อันดับ 1  ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง            63.99%
อันดับ 2  แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร กระตุ้นการส่งออก                43.26%
อันดับ 3  แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันโครงการขนาดใหญ่ กระจายรายได้      34.20%
อันดับ 4  ชะลอการขึ้นภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ               20.47%
อันดับ 5  สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ แก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า           18.39%

2. “ปัญหาสังคม” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ
อันดับ 1  ปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต           61.45%
อันดับ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ปัญหาปากท้อง สุขภาพร่างกาย      57.11%
อันดับ 3  ขจัดความเหลื่อมล้ำ เอารัดเอาเปรียบ ความไม่เท่าเทียม            22.69%
อันดับ 4  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีวินัย เคารพกฎหมาย               21.90%
อันดับ 5  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติก พลังงาน ป่าไม้ น้ำท่วม            19.26%

3. “ปัญหาการเมือง” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ
อันดับ 1  ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น การใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ          56.32%
อันดับ 2  เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตีกัน       33.91%
อันดับ 3  ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง            25.86%
อันดับ 4  ตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาแต่ละกระทรวง มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม         17.14%
อันดับ 5  ไม่แทรกแซงการทำงาน ไม่ใช้อำนาจเผด็จการ                14.37%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ