สวนดุสิตโพล: ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday August 5, 2019 08:26 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการอภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และสว. ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงและต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ของทั้ง ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อการบริหารบ้านเมืองจะสามารถทำได้จริงตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
1. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ
อันดับ 1  แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน                    76.98%
เพราะ เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค้าขายลำบาก
ควรเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง ฯลฯ
อันดับ 2  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ                            30.25%
เพราะ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีหนี้สิน ขายไม่ได้กำไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ
อยากให้ช่วยพยุงราคา กระตุ้นการส่งออก ฯลฯ
อันดับ 3  การทุจริตคอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ                            27.43%
เพราะ การทุจริตยังมีอยู่ในสังคมไทย เป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขยาก ทำให้ประเทศไม่พัฒนา
ผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ฯลฯ
อันดับ 4  การบริหารประเทศ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า                      26.64%
เพราะ ต้องการเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ประเทศจะได้เจริญก้าวหน้า มั่นคง พัฒนาต่อเนื่อง
ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ
อันดับ 5  ปฏิรูปการศึกษา                                  16.14%
เพราะ อยากให้ประเทศเจริญก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
แข่งขันกับต่างชาติได้ ยังมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาส ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ
อันดับ 1  ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น           51.88%
เพราะ เป็นการคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ลดปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ฯลฯ
อันดับ 2  ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม              49.57%
เพราะ เป็นการนำความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาบ้านเมือง
เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ฯลฯ
อันดับ 3  ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการต่าง ๆ                   21.10%
เพราะ รัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯลฯ
อันดับ 4  ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายต่าง ๆ                      15.46%
เพราะ อยากให้กฎหมายเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
ป้องกันการหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมาย ฯลฯ
อันดับ 5  การสร้างความสามัคคี ปรองดอง                            10.55%
เพราะ ต้องการให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบสุข ทุกคนรักและเข้าใจกัน รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
ทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ
อันดับ 1  เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่              50.79%
อันดับ 2  ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น                24.21%
อันดับ 3  การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี                     15.41%
อันดับ 4  ออกนโยบายที่กระทบต่อประชาชน เช่น การขึ้นภาษี การขึ้นราคาสินค้าและบริการ           14.78%
อันดับ 5  ไม่ดำเนินงานตามนโยบาย ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เช่น การขึ้นค่าแรง               7.23%

4. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ
อันดับ 1  การทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย                           34.68%
อันดับ 2  การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา                  33.62%
อันดับ 3  การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล มีอคติ                          27.02%
อันดับ 4  สร้างความแตกแยกในสังคม ปลุกระดมทางความคิด                      14.47%
อันดับ 5  นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ปล่อยข่าวเท็จ                    11.28%

5. สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด คือ
อันดับ 1  ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้                   79.64%
อันดับ 2  ความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยก ขาดความสามัคคี                     35.07%
อันดับ 3  การก่อเหตุร้าย วางระเบิด                              22.06%
อันดับ 4  กฎหมายไม่มีความยุติธรรม เหลื่อมล้ำ                           16.52%
อันดับ 5  เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ                      14.25%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ