สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”

ข่าวผลสำรวจ Monday September 2, 2019 08:40 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และ หาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา

ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ ได้สำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และจะดำเนินการ สำรวจประชาชนทั่วประเทศทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,438 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 607 คน 24.90% ภาคกลาง 516 คน 21.16% ภาคเหนือ 352 คน 14.44% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 653 คน 26.78% และภาคใต้ 310 คน 12.72%) ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”

1. จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.51 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้
อันดับ  ภูมิภาค                      คะแนน
 1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                4.88
 2  ภาคกลาง                      4.68
 3  กรุงเทพมหานคร                   4.55
 4  ภาคใต้                       4.10
 5  ภาคเหนือ                      3.81

3. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ดังนี้
อันดับ  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”             คะแนนเต็ม 10
 1  การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                5.92
 2  ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้       5.28
 3  จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ            5.08
 4  ความสามัคคีของคนในชาติ                4.91
 5  การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน             4.90
 6  การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม        4.72
 7  ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย          4.70
 8  ผลงานของนายกรัฐมนตรี                4.63
 9  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน             4.62
 10  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า             4.60
 11  การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ         4.57
 12  ผลงานของรัฐบาล                   4.56
 13  การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้         4.49
 14  สภาพของสังคมโดยรวม                 4.47
 15  การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม           4.38
 16  การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                 4.23
 17  ความเป็นอยู่ของประชาชน                4.19
18  การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง   4.09
 18  สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม               4.09
 18  การแก้ปัญหายาเสพติด                 4.09
 21  ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ         4.08
 22  การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                  4.01
 22  การแก้ปัญหาการว่างงาน                4.01
 24  การแก้ปัญหาความยากจน                3.91
 25  ราคาสินค้า                     3.86

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ