สวนดุสิตโพล: เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday September 16, 2019 07:21 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้

จากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม และ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นเวลา เกือบ 5 เดือนที่ประชาชนคนไทยได้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำงานเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียง รวมถึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ
สวนดุสิตโพล: เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้
อันดับ 1  มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี            51.48%
อันดับ 2  มีแนวคิดใหม่ ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ             28.35%
อันดับ 3  เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน        22.96%
อันดับ 4  เป็นคนรุ่นใหม่ เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ไฟแรง           21.22%
อันดับ 5  มาจากการเลือกตั้ง จากเสียงของประชาชนโดยตรง       17.57%

2. สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ
อันดับ 1  ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย              40.98%
อันดับ 2  ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก           29.69%
อันดับ 3  อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์            26.64%
อันดับ 4  แย่งชิงตำแหน่งทางการเมือง เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง     14.34%
อันดับ 5  คุณสมบัติไม่เหมาะสม ประวัติไม่ดี              12.21%

3. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด คือ
อันดับ 1  มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน             39.59%
อันดับ 2  พัฒนาประเทศ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า          30.46%
อันดับ 3  ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี          22.03%
อันดับ 4  รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่ให้ไว้              18.76%
อันดับ 5  เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ปกป้องสิทธิของประชาชน     15.49%

4. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่
อันดับ 1  ค่อนข้างผิดหวัง                     48.39%
เพราะ เล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา
ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ
อันดับ 2  ผิดหวัง                        31.07%
เพราะ คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน
ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ
อันดับ 3  ค่อนข้างสมหวัง                     17.86%
เพราะ เป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุย
เข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ
อันดับ 4  สมหวัง                        2.68%
เพราะ ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา
ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ         48.14%
อันดับ 2  ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน       25.45%
อันดับ 3  เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์  23.45%
อันดับ 4  ไม่สาดโคลนกันไปมา ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง           19.26%
อันดับ 5  เปิดใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งแก้ไข    16.30%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ