สวนดุสิตโพล: การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 11:24 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้

ประเทศไทย ณ วันนี้ กำลังประสบปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยากทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงดู ครอบครัวและดำรงชีวิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัย สวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ประชาชนมีวิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง?
อันดับ 1 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย 69.38%
อันดับ 2 ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน 40.74%
อันดับ 3 วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วน ๆ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 22.85%
อันดับ 4 ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น 21.23%
อันดับ 5 ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน 19.60%
2. ประชาชนมีวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4 อย่างไร?
อันดับ อาหาร ภาพรวม อันดับ ที่อยู่อาศัย ภาพรวม
1 ทำอาหารทานเอง ลดทานข้าวนอกบ้าน 62.83% 1 ประหยัดน้ำ ไฟ /ปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน 65.63%
2 กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อ ไม่เกินกี่บาท 37.59% 2 หมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ซ่อมเอง 39.35%
3 ไม่กินทิ้งกินขว้าง กินพอดี เหลือเก็บใส่กล่อง 23.46% 3 เลือกเช่าราคาไม่แพง หารกับเพื่อน อยู่กับญาติ 15.77%
อันดับ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ภาพรวม อันดับ ยารักษาโรค ภาพรวม
1 ช้อปปิ้งน้อยลง รอซื้อช่วงโปรโมชั่น ลดราคา 54.58% 1 ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี 60.12%
2 ใส่ชุดเดิม แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อน พี่น้อง 40.16% 2 ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม 32.36%
3 ซื้อของมือสอง ไม่ซื้อแบรนด์เนม 16.71% 3 กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ 28.07%
3. สิ่งที่ประชาชนไม่สามารถประหยัดได้ มีอะไรบ้าง?
อันดับ 1 ค่าเดินทาง ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำมัน 63.52%
อันดับ 2 ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 50.80%
อันดับ 3 ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต 24.79%
อันดับ 4 ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน 20.64%
อันดับ 5 ค่าภาษีสังคม เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานศพ 18.66%
สวนดุสิตโพล: การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ