สวนดุสิตโพล: โควิด-19 กับคนไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday March 23, 2020 09:43 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: โควิด-19 กับคนไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการทำงานของรัฐบาล และเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่จริงจัง ชัดเจน เข้มงวดให้มากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “กรณี โควิด-19สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,457 คน ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย ณ วันนี้ มีผลต่อคนไทยมากน้อยเพียงใด?
สวนดุสิตโพล: โควิด-19 กับคนไทย
อันดับ 1 มีผลอย่างมาก                                     86.68%
เพราะ ส่งผลกระทบทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวัน เสียสุขภาพจิต สุขภาพอนามัย
เศรษฐกิจของประเทศ การท่องเที่ยว การค้าลงทุนเสียหายอย่างหนัก ประชาชนทำมาหากิน
ค้าขายไม่ได้ ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง ลดโอที ลดเงินเดือน ฯลฯ
อันดับ 2 มีผลอยู่บ้าง                                      13.32%
เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แพร่เชื้อได้ง่าย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ไม่วิตกกังวลเกินไป ฯลฯ

2. จากข่าวโควิด-19 ที่สื่อนำเสนอ ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 วิตกกังวลอย่างมาก                                   48.73%
เพราะ ติดต่อง่าย แพร่ระบาดรวดเร็ว เป็นห่วงคนในครอบครัวว่าจะติดเชื้อโรคนี้ ยังไม่มียารักษา
รัฐไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รัฐชี้แจงข้อมูลยังไม่ชัดเจน ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของรัฐบาล
ยอดผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นทุกวัน ฯลฯ
อันดับ 2 ค่อนข้างวิตกกังวล                                    45.30%
เพราะ มีผู้ติดเชื้อเริ่มกระจายหลายจังหวัด กังวลว่าบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่รักษา
โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล                                     5.08%
เพราะ ติดตามข่าวสารตลอด ศึกษาวิธีการป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นรักษาความสะอาด
ล้างมือบ่อยๆ เป็นโรคที่รักษาหายได้ ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่วิตกกังวล                                      0.89%
เพราะ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แออัด มั่นใจว่าตนเองมีการระมัดระวังป้องกันอย่างดี ฯลฯ

3. ประชาชนมีวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ติดโรคโควิด-19 อย่างไร?
อันดับ 1 ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้             62.56%
อันดับ 2 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านหรือนอกสถานที่                    54.44%
อันดับ 3 งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง งดร่วมกิจกรรม สังสรรค์ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก            52.62%
อันดับ 4 ดูแลสุขภาพร่างกาย ทานอาหารสดใหม่ สะอาด ใช้ช้อนส่วนตัว                    17.35%
อันดับ 5 ไม่เข้าใกล้คนป่วย อยู่ไกลผู้ที่ไอและจาม                            12.81%

4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องโควิด-19 อย่างไร?
อันดับ 1 ปิดประเทศ ปิดเมือง ไม่ให้คนเข้าออกประเทศ                         41.04%
อันดับ 2 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้หมอและพยาบาลอย่างเพียงพอ มีเตียงรองรับผู้ป่วย              38.62%
อันดับ 3 ควบคุมราคาสินค้า แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมืออย่างทั่วถึง               22.03%
อันดับ 4 เร่งติดตามผู้ที่ติดเชื้อและคนใกล้ชิด มีมาตรการเข้มงวด ใช้กฎหมายลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน          16.08%
อันดับ 5 เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง รายงานสถานการณ์ แนะนำวิธีการป้องกัน                  14.61%

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ