สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของประชาชน ต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday August 31, 2020 08:14 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความวิตกกังวลของประชาชน ต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ณ วันนี้

ท่ามกลางความวิตกกังวลและความหนักใจของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้ ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหา รุมเร้าอีกหลากหลายรูปแบบที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบและควรเร่งแก้ไข เพื่อสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,727 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 อันดับ” ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ “การเมือง” ณ วันนี้
อันดับ 1  การสร้างความขัดแย้งแตกแยกทางการเมือง           75.80%
อันดับ 2  การซื้อเรือดำน้ำ                     66.24%
อันดับ 3  การคุกคามต่อประชาชน                   59.81%
อันดับ 4  การชุมนุมประท้วง                     58.89%
อันดับ 5  การแก้ไขรัฐธรรมนูญ                    54.37%

2. “5 อันดับ” ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ “เศรษฐกิจ” ณ วันนี้
อันดับ 1  หนี้สินของประชาชน                    80.78%
อันดับ 2  สินค้าแพง                        76.78%
อันดับ 3  การว่างงาน                       74.64%
อันดับ 4  การส่งออกติดลบ                     67.52%
อันดับ 5  การกินอยู่ยุคโควิด-19                   67.34%

3. “5 อันดับ” ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ “สังคม” ณ วันนี้
อันดับ 1  การทุจริตคอร์รัปชัน                    83.56%
อันดับ 2  สุขภาพอนามัย (โควิด-19)                 64.16%
อันดับ 3  การบูลลี่ (เหยียด/กลั่นแกล้ง/ข่มเหงรังแก)           62.02%
อันดับ 4  กระบวนการยุติธรรม (คดีบอส )               61.96%
อันดับ 5  น้ำท่วม                         55.88%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,727 คน สำรวจวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2563 พบว่า “ด้านการเมือง” วิตกกังวลเรื่องความขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 75.80 การซื้อเรือดำน้ำ ร้อยละ 66.24 “ด้านเศรษฐกิจ” วิตกกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้าแพง ร้อยละ 76.78 และ “ด้านสังคม” วิตกกังวลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 83.56 สุขภาพอนามัย (โควิด-19)ร้อยละ 64.16 จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในและนอกสภา ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลเรื่องการเมืองถึงร้อยละ 75.80 ยิ่งในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมากระแสการอนุมัติซื้อเรือดำน้ำท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ GDP ติดลบจนกระทบต่อปากท้องของประชาชน ยิ่งทำให้ประชาชนกังวลมากขึ้น ต้องการให้รัฐบาล รับฟังและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนก่อน เพราะคนกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้าแพง ร้อยละ 76.78 การว่างงานร้อยละ 74.64 และในด้านสังคมประชาชน กังวลเรื่องการทุจริตถึงร้อยละ 83.56 ซึ่งกังวลมากกว่าเรื่องโควิด-19 เกือบร้อยละ 20 เลยทีเดียว (กังวลเรื่องโควิด-19 ร้อยละ 64.16)

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลในเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แสดงให้เห็นถึง “อาการน่าเป็นห่วง” และ “ปัญหารุมเร้า” ของรัฐบาล ข้อกังวลของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งผลต่อความกังวลในอีกเรื่องหนึ่งเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อขัดแย้งทางการเมือง การซื้อเรือดำน้ำ ฯลฯ ยิ่งหันมามองตัวเลขความกังวลในด้านเศรษฐกิจยิ่งตอกย้ำความเป็นเรื่องเดียวกันในความรู้สึกของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ความกังวลในด้านหนี้สิน สินค้าราคาแพง และปัญหาการว่างงาน กล่าวโดยง่ายคือ ที่บ้านปากท้องยังไม่อิ่ม เจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่หน้าบ้านแต่ผู้นำครอบครัวยังเอาเงินไปใช้จ่าย เพื่อการอื่น ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง และตำหนิถึงความไม่มีประสิทธิภาพของผู้นำยิ่งตามมา

ตัวเลขจากผลสำรวจย้ำเตือนให้รัฐบาลควรออกมายอมรับความจริงเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ผลสำรวจสะท้อนเสียงของประชาชนว่า “ต้องการการเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ ไม่เคยอยู่นิ่ง มีแต่จะพอกพูนทับทวีขึ้นเรื่อยๆ และความรู้สึกของประชาชนก็เป็นเสียงสะท้อนของ “วิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาล” อย่ารอ ให้ความวิตกกังวลก่อตัวและสะสมเป็นเชื้อเพลิงรอวันให้จุดติดอย่างทุกวันนี้ หากรัฐบาล “ไวต่อความรู้สึกวิตกกังวลของประชาชน” ขยับให้เห็นอย่างรวดเร็วและชัดเจนถึง ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สื่อสารด้วยความจริงใจ เพื่อให้ประชาชนได้มีความหวังในการเห็นการชำระสะสางข้อวิตกกังวล เชื่อแน่ว่าประชาชนจะเข้าใจและยังไม่ ถึงทางตันในอนาคตของรัฐบาลอย่างแน่นอน

โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

ประธานหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 098-2946916

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ