สวนดุสิตโพล: ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง

ข่าวผลสำรวจ Monday September 28, 2020 08:48 —สวนดุสิตโพล

จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ในขณะนี้มีท่าทีว่าจะยืดเยื้อต่อไป ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปมีความเป็นห่วงกังวลต่อปัญหาความขัดแย้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน“สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ระดมความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง” จำนวนทั้งสิ้น 1,263 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องช่วยกันหาทางออกของความขัดแย้ง
อันดับ 1  ถึงเวลาแล้ว                  91.87%
อันดับ 2  ยังไม่ถึงเวลา                  8.13%

2. ทางออกของความขัดแย้ง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจ         88.44%
อันดับ 2  ไม่ใช้ความรุนแรง                87.57%
อันดับ 3  ไม่สองมาตรฐาน                82.03%
อันดับ 4  จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ         74.19%
อันดับ 5  ถอยคนละก้าว                 69.36%
*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

3. ใคร ควรจะเป็นผู้นำในการหาทางออก
อันดับ 1  แกนนำ ตัวแทน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ           27.40%
อันดับ 2  นายกรัฐมนตรี                 26.77%
อันดับ 3  ภาคประชาชน                 24.37%
อันดับ 4  ภาครัฐ                    12.81%
อันดับ 5  นักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่         8.65%

4. ความคาดหวังของประชาชน ต่อ ความสำเร็จในการหาทางออก
อันดับ 1  น่าจะสำเร็จ                  75.12%
อันดับ 2  น่าจะไม่สำเร็จ                 24.88%

สรุปผลการสำรวจ : ระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,263 คน สำรวจ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 พบว่า 91.87% เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันหาทางออกของความขัดแย้ง โดยรัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงใจ 88.44% ไม่ใช้ ความรุนแรง 87.57% ไม่สองมาตรฐาน 82.03% คน/กลุ่มที่ควรเป็นผู้นำในการหาทางออก คือ แกนนำ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 27.40% นายกฯ 26.77% ประชาชน 24.37% และเห็นว่าการหาทางออกครั้งนี้น่าจะสำเร็จ 75.12%

จากผลการสำรวจ ประชาชนเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้หากมีความจริงใจในการรับฟัง ปฏิบัติกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกพรรคด้วยมาตรฐานเดียวกัน ให้แกนนำ ตัวแทนทุกกลุ่มมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน หากต้องการแก้ปัญหาจริงความขัดแย้งของชาติ ณ วันนี้ ต้องแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง พบว่าประชาชนต่างมีความเห็นเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่เรา ประชาชนคนไทยต้องช่วยกันหาทางออกความขัดแย้ง ซึ่งทางออกที่ควรดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ รัฐบาลต้องเปิดโอกาสรับฟังประชาชนและทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจ ต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการเข้าแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่แย่ลงเฉกเช่นช่วงพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ประการรองลงมาที่รัฐบาลควรดำเนินการคือ การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องไม่ใช้วิธีการสองมาตรฐาน หากรัฐบาลมีการทำงานตามที่กล่าวมาทั้ง 2 ประการ ย่อมแสดงให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงความจริงใจ ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลก็น่าที่จะนำไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้งลงได้

ทั้งนี้ผู้ที่จะเป็นแนวร่วมในการช่วยกันหาทางออกควรจะเป็นแกนนำ ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วน นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศ และขาดไม่ได้เลยในการช่วยกัน หาทางออกในความขัดแย้งคือ “ประชาชน คนไทย ทุกคน” ที่ต่างต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยเป็นของชนชาวไทยทุกคน เราต้องร่วมกันฟันฝ่าหาทางออกครั้งนี้ ให้สำเร็จโดยสันติวิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกอนงค์ ศรีสำอางค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 081-9397443

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ