สวนดุสิตโพล: สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563

ข่าวผลสำรวจ Monday December 28, 2020 09:22 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563

หลังการเลือกตั้ง อบจ. เสร็จสิ้นลง หลายคนต่างลุ้นผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งนักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาทำหน้าที่ พัฒนาท้องถิ่นและดูแลประชาชนโดยตรง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ กรณี ?การเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563? จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้
อันดับ 1 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน          68.40%
อันดับ 2 การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานของการเมืองระดับชาติ  58.44%
อันดับ 3 มีการแข่งขันสูงในหลายพื้นที่            48.20%
อันดับ 4 มีผู้สมัครอิสระ/คนรุ่นใหม่จำนวนมาก         41.83%
อันดับ 5 สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งในเขตของตนเองได้   39.32%

2. สิ่งที่ได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง              81.11%
อันดับ 2 ได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารจังหวัด        62.31%
อันดับ 3 ได้แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย        60.19%
อันดับ 4 ได้รักษาสิทธิทางการเมืองของตนเอง        58.34%
อันดับ 5 คนรุ่นใหม่ ผู้สมัครอิสระ ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น  34.07%

3. ?จุดเด่น? ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 เปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่น           81.79%
อันดับ 2 มีนักการเมือง คนดัง/คนมีชื่อเสียงลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น  47.89%
อันดับ 3 คนรุ่นใหม่ลงสมัครมากขึ้น                 45.02%
อันดับ 4 การขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ถึง 17.00 น.          42.42%
อันดับ 5 มีการทำป้ายหาเสียงด้วยนโยบาย/คำขวัญ บรรทัดเดียว      25.47%

4. ?จุดด้อย? ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 มีการทุจริต                         53.65%
อันดับ 2 ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า                    48.48%
อันดับ 3 การประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งในสื่อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย       42.69%
อันดับ 4 บางพื้นที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่สะดวก เพราะสถานการณ์โควิด-19, น้ำท่วม  39.13%
อันดับ 5 ป้ายหาเสียงระหว่าง นายก อบจ. และ ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน      37.97%

สรุปผลการสำรวจ : สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563? กลุ่มตัวอย่าง 1,135 คน สำรวจวันที่ 23 ? 25 ธันวาคม 2563 พบว่า ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน ร้อยละ 68.40 ทำให้ได้ไปใช้สิทธิของตนเอง ร้อยละ 81.11 จุดเด่นคือ เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่น ร้อยละ 81.79 จุดด้อย คือ มีการทุจริต ร้อยละ 53.65

การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นว่างเว้นจากคนไทยไปนานกว่า 6 ปี บางแห่งนานถึง 8 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย หากมีการเลือกตั้งล่วงหน้าคาดว่าจำนวนผู้ไปใช้สิทธิน่าจะสูงกว่านี้ เพราะประขาชนเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ ทั้งนี้ปัญหาสำคัญของการเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นเรื่องการทุจริต ที่พบเห็นในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่มากนัก หลายคนยังไม่ทราบว่าเลือกวันไหน บัตรเป็นเช่นไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 ศึกเลือกตั้งนายกเล็กในครั้งนี้มีความหมายมากเพราะด้วยกระแสทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในการเมืองระดับชาติ แต่ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเกิดม็อบการเมืองในแบบม็อบชนม็อบ การเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ของภาคใต้ เป็นอุปสรรคต่อการออกมา ใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชนในหลายพื้นที่

ผลการเลือกตั้งโดยภาพรวมที่ออกมา ฐานเสียงเดิมยังเหนียวแน่นหลายจังหวัด สะท้อนให้เห็นผลงานและวาระการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานของนายก อบจ.หน้าเก่ามีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขณะที่หลายจังหวัดพรรคการเมืองระดับชาติช่วยรักษาเก้าอี้นายก อบจ. หน้าเก่าเอาไว้ได้ แต่ก็มีนายก อบจ. หน้าใหม่ที่ล้ม นายก อบจ. หน้าเก่า ได้ด้วยเช่นกัน ขณะที่กลุ่มการเมืองน้ำใหม่อย่างคณะก้าวหน้า แม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะในตำแหน่งนายก อบจ. เลย แต่การได้รับเลือกตั้ง ส.อบจ. ได้หลายที่นั่ง เป็นการบ่งบอกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ?New Generation?

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 091-7219677

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ