สวนดุสิตโพล: สงกรานต์ในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday April 12, 2021 08:13 —สวนดุสิตโพล

/

สงกรานต์ปี 2564 นี้ รัฐบาลเน้นการจัดงานแบบ ?ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ? ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรก             ในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อม ๆ กับมาตรการควบคุมโรคระบาด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน        ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,324 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ในปี 2564 ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่จัดตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่
                ไม่เข้าร่วม 43.88%     ไม่แน่ใจ 33.31%     เข้าร่วม 22.81%
2. กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในเทศกาลสงกรานต์ในช่วงปกติก่อนมีโควิด-19 คือ
อันดับ 1     กลับภูมิลำเนา     76.52%
อันดับ 2     ไปวัดทำบุญร่วมกัน      68.99%
อันดับ 3     ทำความสะอาดบ้าน/หิ้งพระ            67.08%
อันดับ 4     ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์/สาดน้ำ ประแป้ง                 63.47%
อันดับ 5     ไปเที่ยวกับครอบครัว               45.05%

3. แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 แต่สิ่งที่ประชาชนยึดถือและยังปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ
อันดับ 1     รดน้ำดำหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว            64.82%
อันดับ 2     อยู่บ้าน ใช้เวลากับครอบครัว          63.28%
อันดับ 3     ตักบาตรทำบุญ               53.66%
อันดับ 4     สรงน้ำพระที่บ้าน     52.50%
อันดับ 5     อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย                37.64%

4. ค่าใช้จ่ายของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีโควิด-19 ประมาณกี่บาท

อันดับ 1     ไม่เกิน 3,000 บาท     55.86%
อันดับ 2     3,001-5,000 บาท     25.49%
อันดับ 3     มากกว่า 5,000 บาท     18.65%

ค่าเฉลี่ย ประมาณ 4,183.57 บาท

5. ในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1     ให้ความสำคัญเท่าเดิม     57.63%
อันดับ 2     ให้ความสำคัญน้อยลง     30.51%
อันดับ 3     ให้ความสำคัญมากขึ้น     11.86%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : สงกรานต์ในยุคโควิด-19
      สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?สงกรานต์ในยุคโควิด-19?           กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,324 คน สำรวจวันที่ 3 ? 9 เมษายน 2564 พบว่า ในปีนี้ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะไม่เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 43.88 กิจกรรมที่นิยมทำก่อนมีโควิด-19 คือ กลับภูมิลำเนา ร้อยละ 76.52 สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติแม้จะมีโควิด-19 คือ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ร้อยละ 64.82 ค่าใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,183 บาท และในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดประชาชนก็ยังให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์เหมือนเดิม ร้อยละ 57.63
     ถึงแม้จะมีโควิด-19 แต่วันสงกรานต์ยังเป็นเทศกาลที่ประชาชนให้ความสำคัญและใช้เวลากับครอบครัว สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยในปีนี้ถึงแม้มีวันหยุดหลายวัน         แต่ประชาชนก็คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายไม่มากนัก เพราะยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และยังมีความไม่แน่นอนจากสภาวการณ์โควิด-19 ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งบริหารงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

เทศกาลสงกรานต์ในปี 2564 นี้ คนไทยก็ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ เพราะตัวเลขของ             ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ประชาชนยังคงเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากปีที่แล้วถูกงด และรัฐบาลไม่ได้ประกาศ Lock Down ซึ่งอาจช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลนี้หมุนเวียนขึ้นมาบ้าง ในส่วนของการ        สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ยังคงมีการทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ แต่ละวัดต้องมีมาตรการโควิด-19 อย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง ล้างมือ และอีกหลายๆ มาตรการ การสืบทอดและฉายภาพของวัฒนธรรมไทยมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่          ทำบุญที่วัดใกล้บ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าได้มีการจัดกิจกรรมที่จะฉายภาพประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้คนเข้าชม และที่สำคัญประชาชนนิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ในการรดน้ำอวยพรทั้งทางไลน์ เฟซบุ๊ก วันหยุดยาวนี้จึงเชื่อได้ว่าจะนำพาความสุขและกลิ่นอายของความสดชื่นจากเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ