สวนดุสิตโพล: ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday February 7, 2022 08:35 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย

/

หลังการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร เสร็จสิ้นลง หลายฝ่ายต่างมองว่าเป็นผลการเลือกตั้งซ่อมที่น่าสนใจ และอาจส่งผลต่อการทำงานของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล และยังเป็นการจุดกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และเลือกตั้งใหญ่อีกด้วยเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,067 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ? 3 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร
อันดับ 1     เป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง มีแพ้มีชนะ     41.30%
อันดับ 2     คนไปใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาดไว้        40.45%
อันดับ 3     พรรคฝ่ายรัฐบาลอาจอยู่ในช่วงขาลง     38.95%
อันดับ 4     ประชาชนให้โอกาสกับพรรคการเมืองใหม่ ๆ มากขึ้น     37.06%
อันดับ 5     พรรคต้องเลือกผู้สมัครที่ดี ถูกใจประชาชน        36.12%

2. จากผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ประชาชนสมหวังหรือไม่
อันดับ 1     เฉยๆ     48.27%
อันดับ 2     สมหวัง     39.64%
อันดับ 3     ผิดหวัง     12.09%

3. ประชาชนคิดว่าผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร จะส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไร
อันดับ 1     ผู้สมัครต้องปรับกลยุทธ์การทำงาน ขยันลงพื้นที่        67.04%
อันดับ 2     ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น        53.07%
อันดับ 3     ประชาชนสนใจการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มากขึ้น     51.56%
อันดับ 4     พรรคการเมืองได้เห็นแนวทางในการส่งผู้ลงสมัคร        39.28%
อันดับ 5     อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยเร็ว        38.15%

4. จากผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการเมืองไทยในภาพรวมหรือไม่
อันดับ 1     มีผลกระทบ     60.83%
อันดับ 2     ไม่มีผลกระทบ     39.17%

5. ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร จะเป็นอย่างไร
อันดับ 1     ประชาชนจับตาดูผลงานของนักการเมืองมากขึ้น     77.13%
อันดับ 2     การหาเสียงดุเดือด บรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงมากขึ้น        60.44%
อันดับ 3     พรรคการเมืองต้องปรับกลยุทธ์การทำงาน        46.30%
อันดับ 4     อาจมีการปรับ ครม. ยุบสภา         39.18%
อันดับ 5     น่าจะมีการซื้อเสียงมากขึ้น     33.59%*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,067 คน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ? 3 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ประชาชนมองว่าการเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. ครั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง มีแพ้มีชนะ ร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ มองว่าคนไปใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาดไว้ ร้อยละ 40.45 จากผลการเลือกตั้งซ่อมรู้สึกสมหวัง ร้อยละ 39.64 รู้สึกผิดหวัง ร้อยละ 12.09 และรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 48.27 โดยมองว่าผลการเลือกตั้งซ่อมส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในด้านผู้สมัครที่จะต้องปรับกลยุทธ์การทำงาน ขยันลงพื้นที่ ร้อยละ 67.04 และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการเมืองไทยในภาพรวม ร้อยละ 60.83 ไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 39.17 ทั้งนี้การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ประชาชนจับตาดูผลงานของนักการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 77.13 รองลงมาคือ การหาเสียงดุเดือด บรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงมากขึ้น ร้อยละ 60.44 ผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มเสียงให้พรรคฝ่ายค้านในสภาอีก 1 เสียงแล้ว ก็ยังช่วยฉายภาพให้เห็นทิศทางของการเมืองไทยชัดเจนมากขึ้น โดยประชาชนก็จะจับตาดูผลงานของนักการเมืองอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจึงต้องเร่งทำงานช่วยเหลือประชาชน กอบกู้ภาพ ส.ส.สภาล่ม เพราะสิ่งนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนในวันเลือกตั้งใหญ่ได้ นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมเพียงหนึ่งเขต ประกอบกับอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยัง               ไม่คลี่คลายจึงอาจทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลดลง จากผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นเพียงการประลองกำลังความนิยมของพรรคการเมือง แต่ถ้าหากว่าพรรคพลังประชารัฐยังไม่มีการปรับกลยุทธ์ทั้งตัวผู้สมัครที่จะต้องลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงประชาชน ความสั่นคลอนภายในพรรคที่ดูเหมือนยังหาจุดลงตัวไม่ได้ ประกอบกับความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีลดลง และหากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พรรคพลังประชารัฐไม่สามารถสรรหาคนที่มีราคาเพียงพอ                  ที่คนกรุงเทพฯ จะซื้อได้ เกิดพ่ายแพ้ในสนามผู้ว่าฯ กทม.อีก เป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจไปไม่ถึงการได้เป็นรัฐบาล และอาจล่มสลายแปรเปลี่ยนไปรวมกับพรรคอื่น หรือตั้งพรรคใหม่ นับจากนี้คงต้องห้ามกระพริบตาเพราะการเมืองไทยผันแปรได้เสมอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร พึงไชย
ผู้ช่วยคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3885809

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ